Přesun Clavia na nový server (počítač)


  Chcete-li funkční Clavius ( naplněný daty ) přesunout na nový (jiný) souborový server, zjistěte odkud se dosud ze starého (původního) serveru spouštěl a zkopírujte na nový server celou tuto složku i její podsložky. Bude-li se přímo na tomto novém serveru s Claviem pracovat ( je-li to počítač s Windows ), spusťte na něm program CLsetup.exe z podsložky INSTALL a "projděte" jej, pomůže vám vytvořit ikony a zaregistrovat do Windows potřebné soubory. Teprve potom můžete běžné moduly Clavia na novém serveru spustit a vyzkoušet ( v SQL verzi je ještě třeba příslušný ODBC driver ).

  Po té nasdílejte složku podobně, jako byla nasdílena na starém serveru - musíte přidělit právo čtení i zápisu, a to jak pro všechny soubory, tak ve sdílení. Pak obejděte všechny další stanice, které s Claviem pracovaly, nalistujte sdílenou složku s Claviem, v ní opět podsložku INSTALL, a opět spusťte CLsetup.exe a "projděte" jej. Pokud mají uživatelé své ikony na svých plochách, musíte to provést každému ( nebo funkční ikony přesunout do společné složky "All users" ). Obcházení všech stanic si můžete ušetřit, pokud na novém serveru uděláte vše identicky ( jméno serveru i sdílení, polohu všech souborů pod tímto sdílením, účty všech uživatelů atd. ) - pak ale musíte starý server přejmenovat nebo odpojit od sítě !

  Příklad : Na původním serveru byl Clavius nainstalován ve složce C:\APLIKACE\CLAVIUS, zkopírujte tuto složku a vše pod ní na nový server, nejlépe opět do stejné složky C:\APLIKACE\CLAVIUS. Pokud byla sdílena celá složka C:\APLIKACE, nejspíše to mělo důvod ( sdílení i jiných souborů mimo Clavius ), pak doporučujeme zkopírovat nejen CLAVIUS, ale vše z původního sdílení.

  Provozujete-li a chcete-li přesunout i modul WWW katalog a/nebo Sdílená katalogizace ( spouští se soubory Lwww.exe a/nebo ishare.exe ), zjistěte odkud se spouští, bývají nainstalovány na lokálním disku, většinou ve složce C:\LWWW. Zkopírujte tedy i tuto složku a zprovozněte modul WWW katalog podle návodu ( vyberte si návod podle verze Windows na novém serveru ). Nezapomeňte naplánovat spouštění Lwww.exe / ishare.exe při startu nového serveru - v plánovači úloh. A zakázat usínání PC. Zkontrolujte nastavení cest v Lwww.ini, hlavně v řádce DATADIR a WWWROOT. Ke sdílené katalogizaci patří i složka s jejími (obrovskými) daty pojmenovaná ISHARE - není-li pod složkou CLAVIUS, pak může být na stejné úrovni ("vedle něj"), určitě zkopírujte na nový server i tuto složku ISHARE.

  V plánovači úloh ( ve Windows v Nástrojích pro správu ) na starém serveru též zkontrolujte, co se vše spouštělo - mohly zde být naplánovány nějaké pravidelné akce Clavia, které se provádějí spuštěním modulů Clavia s příslušným parametrem, např. :
- Clavius.exe ZALOHA - zálohování - jeho parametry nastavujete na stejném PC pod stejným uživatelem při vizuálním spuštění ( Clavius.exe - Systém - Zálohování )
- Clavius.exe WIKI - doplní k novým klíčovým slovům a autoritám případný odkaz do Wikipedie, v katalogu pak lze prokliknout symbol Wikipedie <w>
- Clavius.exe PRIKAZ "do ebook" - importuje záznamy e-knih dostupných následně v Carmen, momentálně ze serveru eReading.cz
- Clex.exe PREDUP1234 - automatické odeslání předupomínek nebo i upomínek e-mailem nebo i pomocí sms
- Clex.exe ZAPRODLENI - uloží všem čtenářům aktuální poplatky za prodlení "do jejich informací o čtenáři" ( předpokládá se spouštění těsně po půlnoci )
- atd. : další automatické importy či přenosy dat, Z-servery, OAI harvester, SIP server ...
Tyto akce doporučujeme též přenést, tj. podobně naplánovat na novém serveru. Všechny úlohy nejprve zkuste spustit ručně - musíte dosáhnout stavu, aby běžely bezobslužně, tj. nebyl při nich žádný dotaz, požadavek na přihlášení, atd.

Poznámky :

- Nové PC je v textu výše označováno jako server, ale může to být běžný počítač. Máte-li jediný počítač ( označení server pak může ztrácet smysl ), nemusíte ani složku s Claviem nijak sdílet.

- Pokud si nepamatujete, kam byl kdysi Clavius nainstalován, podívejte se do zástupců (ikon) na počítači, kde jste doposud Clavius zdárně používali.

- Používáte-li SQL verzi Clavia a chcete-li přenést databázi, musíte na nový server nainstalovat příslušný SQL server a databázi přenést - pak upravte údaje v Clavius.ini v sekci [SQLCONNECT] případně i v Lwww.ini ap. !

- Po úspěšném přesunu a vyzkoušení Clavia původní server odpojte nebo alespoň znepřístupněte ( např. přejmenujte ) původní složku či sdílení, aby někdo někde omylem nepoužíval původní data !!!

Chcete-li přesun ( pomoc ) od nás :
Buď potřebujeme přístup na obě PC ( staré i nové, přesuneme vše související s Claviem co nejpodobněji ) nebo vše zkopírujte vy na nové a pošlete nám přístup na něj - následně my nakonfigurujeme to, co nevyřešíte sami, např. WWW katalog ap. Vše ostatní je vždy na místním správci, tj. např. máte-li více PC v síti tak vytvoření uživatelských účtů pro ně, změny mapování disků či portů na routeru atd.

Tento dokument spravuje : Ivan Černý


ZPĚT na hlavní stránku Otázky, připomínky : info@lanius.cz