Odesílání SMS ze systémů Clavius a LANius

  Odesílat SMS z knihovních systémů Clavius i LANius lze pomocí služeb, které zprávu odeslanou jako běžný e-mail přepošlou na mobilní telefony ( odesílá se např. na 420777251715@sms-operator.cz, 420777251715@post.smsmidlet.com, 421903111222@sms.lab.sk, 420777251715@smsgate.sluzba.cz ). Pomocí SMS tak lze odesílat např. oznámení o připravených rezervacích, upomínky, předupomínky, libovolný zadaný text o akcích, uzavřeních, apod., knihovna pro to od nás potřebuje jen licenci na modul EMVS ( E-maily MVS a čtenářům ).

  Mimo služeb, které si musí zařídit každý čtenář sám ( služby mobilních operátorů zdarma typu ...@t-email.cz , ...@vodafonemail.cz nebo placené přeposílání na různých freemailech ) existují služby, které si zařídí a hradí konkrétní knihovna, v současnosti máme otestované tyto 3 české SMS služby a 1 slovenskou :
1) www.sms-operator.cz ( zkušenosti mají např. v MěK Prostějov, KHM Litoměřice, atd. - používá již delší dobu více knihoven, dle jejich ceníku ale trochu dražší )
2) www.smsmidlet.com ( zkušenosti mají např. v MěK Ostrov, MěK Olomouc - trošku složitější konfigurace, služba je dle informací na jejich stránkách levnější )
3) www.eurosms.sk ( od 9/2012 - doporučeno pro slovenské knihovny - potřebujete od nich dostat tzv. "Email kód", viz www.eurosms.sk/?s=sms_by_email&i=1 )
4) sms.sluzba.cz ( od 11/2014 - zkušenost má např. Chomutov - dle jejich ceníku velmi příjemné ceny, včetně DPH jen 82 haléřů za 1 SMS ). Od 7/2017 popis zde.
  Podmínky a ceny zjistěte na jejich stránkách, zkušenosti např. u uvedených knihoven ( vybrali jsme takové, kde jsou zkušení správci, kteří jsou zároveň i našimi autorizovanými servisními body ). U obou všech se předplácí nějaký kredit, pravděpodobně lze uzavřít i smlouvu nebo získat daňový doklad.

  V knihovním systému Clavius lze libovolnou výstupní šablonu upravovat, e-maily a tedy i SMS se posílají též pomocí výstupních šablon, je-li pro SMS potřeba text upravit ( např. něco vypustit ), lze to provést právě úpravou výstupní šablony. Navíc lze v centrálním nastavení výpůjčního protokolu ( v okně vyvolaném z menu Systém-Nastavení-Další síťová nastavení ) zadat, že systém bude při odesílání vytvářet e-mail ze zadaného telefonního čísla, volbou v okně dole - "Vytvářej e-maily doplněním čísla telefonu o", zde se dají nyní vybrat domény výše uvedených poskytovatelů služby ( @sms-operator.cz ap. ). Po zadání telefonního čísla do pole "Telefon" v kartě čtenáře potom systém sám pozná, jedná-li se o české nebo slovenské mobilní telefonní číslo a při odesílání nabídne doručení pomocí SMS ( doplní e-mailovou adresu telefonu ). U každého takového čtenáře lze v jeho kartě zaškrtnout [x] Posílat SMS. Knihovna si tak sama může řídit, zda se konkrétnímu čtenáři odesílá na e-mail, SMS-kou či na obojí.

  Technicky odeslání SMS resp. všech e-mailů zajišťuje Lwww nebo Ishare. Máte-li doručování SMS vázáno na konkrétní IP adresu vašeho SMTPserveru ( bývá jen u sms-operator.cz ), zakažte záložní možnost odeslání přes náš záložní SMTPserver2, viz. bod 2) v popisu odesílání ( řádkou SMTPserver2=OFF v Lwww.ini ).

  Pro popis konfigurace hledejte slovo SMS na těchto našich stránkách :
- konfigurace ve WWW katalogu - www.vkta.cz/LANius/l.dll?xLwww
- výpůjční protokol - www.vkta.cz/LANius/l.dll?xLwww~CLAVIUS/clex.new

Doplněno 10.5.2007 : Na tvaru, v jakém uvedete telefonní číslo čtenáře do pole "Telefon" skoro nezáleží, číslo může být v národním ( např. 777 251 715 ) i mezinárodním tvaru ( např. +420 777 251 715 nebo 00420 777 251 715 ), může být bez mezer, s lomítky, pomlčkami, atp. Nicméně vám kvůli přehlednosti doporučujeme telefonní čísla zapisovat v národním tvaru dle příkladu, tedy s mezerami po každé třetí číslici.

Vylepšen Clavius verze od 11.5.2007 : Za mobilní telefonní číslo můžete uvést za čárku či středník libovolný další text, tedy např. i další telefon čtenáře. Systém i v takovém případě rozpozná správně první číslo a je-li "mobilní", nabídne vytvoření e-mailové adresy.

Doplněno 1.8.2008 : Výpůjční protokol Clavia umí následující vlastnosti : Vedle volby "SMS operátora" je tlačítko ..., kterým lze nastavit některé výjimky při odesílání SMS, neposílání předupomínek či upomínek přes SMS, lze zapnout používání jiných výstupních šablon, které jsou v systému přednastaveny se zkráceným textem, aby se ve většině případů vešel do 1 SMS ( do 160 znaků ).

Tento dokument spravuje : Ivan Černý


ZPĚT na hlavní stránku Otázky, připomínky : info@lanius.cz