Jednoduchý popis instalace WWW katalogu systému Clavius

Toto je jednoduchý návod, jak nainstalovat modul WWW katalog systému Clavius. Podrobný popis funkce, instalace a nastavení najdete na našich stránkách v sekci Technická podpora.

K provozu WWW katalogu je potřeba :

- Počítač s operačním systémem Windows 7 a novější. Neobsahuje-li IIS ( např. 7 Home ) bude třeba doplnit webserver Apache.
- Počítač musí mít nainstalovánu IIS - internetovou informační službu ( případně webserver Apache ).
- Počítač musí mít veřejnou IP adresu nebo na něj musí být přesměrován webový přístup z Internetu.
- Počítač musí mít rychlý přístup k datům, tj. složka Clavius musí být přímo na něm nebo v rámci sítě LAN.

Co kam nakopírovat a nastavit :

Spusťte na serveru instalační CD. Instalační průvodce nakopíruje příslušné soubory na server do zvolených složek. V případě potřeby můžete nakopírovat soubory ručně podle následující tabulky ( pro zjednodušení uvádíme cílový disk C:, označení disku může být samozřejmě jiné ) :

Zdroj - složka na instalačním CD Cíl - složka na serveru
 obsah LWWW bez podsložek  do C:\LWWW 
 obsah LWWW\WWWROOT včetně podsložek   do C:\INETPUB\WWWROOT 

Ve složce LWWW je soubor Lwww.ini. Instalace v něm nastavila proměnné, zkontrolujte je a případně nastavte :
DATADIR=cesta k datům ( složka Clavius, kde je např. Clavius.exe, např. C:\CLAVIUS nebo \\SERVER\SHARE )
WWWROOT=cesta ke složce, do které se generují HTML stránky ( nejčastěji C:\INETPUB\WWWROOT\KATALOG )

Nastavení základního WWW serveru IIS nebo Apache :

Nastavení IIS ve Windows 2008, 2012, 2016
Nastavení IIS ve Windows 7, 8, 10
Nastavení konfiguračního souboru pro Apache na všech Windows

Vytvoření uživatele, práva, spuštění WWW katalogu :

- Vytvořte uživatele s názvem např. Lwww, pod kterým bude program Lwww.exe spouštěn. Tomuto uživateli je třeba přidělit heslo a plná práva ( i zápis ) do složek C:\INETPUB\WWWROOT\KATALOG, C:\LWWWC:\TEMP a ke složce CLAVIUS, kde jsou data ( tzv. DATADIR ). Do C:\TEMP musí mít plná práva i uživatel, pod kterým IIS nebo Apache spouští ISAPI procesy (DLL).
- Přihlaste se jako uživatel Lwww a zkuste spustit ze složky C:\LWWW program Lwww.exe. Pokud při spouštění programu nedojde k žádné chybě, můžete jej vypnout pomocí Ctrl+F12 a Ctrl+F1.
- Aby byl WWW katalog funkční i bez přihlášení uživatele je potřeba program Lwww.exe spouštět jako naplánovanou úlohu při spuštění počítače :

Vytvoření naplánované úlohy :

Vytvořte naplánovanou úlohu s následujícími parametry :
- Spustit : C:\LWWW\Lwww.exe
- Provádět úlohu : Při spuštění počítače
- Uživatel pod kterým se bude spouštět : Lwww s příslušným heslem ( pozor, uživatel musí heslo mít ! )
- Ve vlastnostech naplánované úlohy na záložce Nastavení zrušte zaškrtnutí všech voleb ( "Ukončit úlohu, běží-li 72 hodin", atd. )

Popis vytvoření naplánované úlohy ve Windows 7 a vyšších najdete zde. Zakažte usínání PC.

Spuštění modulu WWW katalog :

- Spusťte naplánovanou úlohu pomocí pravého tlačítka myši.
- Správnou funkci katalogu zkontrolujte přímo na serveru ve webovém prohlížeči na adrese http://localhost/katalog .
- Případné problémy řešte pomocí výše uvedeného podrobného popisu nebo se obraťte na váš servisní bodv SR viz www.clavius.sk ), případně na hotline firmy LANius.

Tento dokument spravuje : Ivan Černý


ZPĚT na hlavní stránku Otázky, připomínky : info@lanius.cz