Zprovoznění Clavia z dalších počítačů ( tj. síťově )


  Chcete-li již nainstalovaný Clavius spouštět z dalšího PC ( naše licence dovoluje jej spouštět nad jednou databází z libovolného počtu PC v jedné budově ), připojte se na tomto dalším PC k serveru či počítači, kam byl Clavius prvně nainstalován, nalistujte složku s tímto nainstalovaným Claviem ( kde jsou spouštěcí soubory, např. Clavius.exe ), pod ní se přepněte do její podsložky INSTALL a z ní spusťte program CLsetup.exe - ten vám pomůže vytvořit zástupce na síťový Clavius a nahraje a tzv. zaregistruje do Windows na tomto dalším PC potřebné soubory. Ze všech PC, z kterých chcete Clavius síťově spouštět, musíte k němu mít právo na čtení i zápis, a to na složku Clavius i všechny její podsložky. Podobně postup platí pro přihlášení (plochu uživatele), kde ikony ještě nemáte.

Příklad :

1) Clavius jste prvně nainstalovali na počítači HLAVNI do složky C:\APLIKACE\CLAVIUS
2) Složku APLIKACE musíte "nasdílet", např. jako "share" pojmenovaný též APLIKACE
3) Na tom dalším PC musíte nalistovat onen počítač HLAVNI, kde je Clavius nainstalován
4) Dále se přepněte na sdílení APLIKACE, pod ním do CLAVIUS a pod ním do INSTALL
5) Zde poklikejte na CLsetup.exe - tj. spustíte \\hlavni\aplikace\clavius\install\clsetup.exe
6) Řiďte se jeho pokyny - pravděpodobně budete potřebovat i práva správce na tomto PC

Tipy :

- Pokud si nepamatujete, kam byl kdysi Clavius nainstalován, podívejte se do zástupců (ikon) na počítači, kde Clavius zdárně používáte.

- Pokud byly spouštěcí soubory (exe) Clavia kdysi rovnou nainstalovány na nějaký souborový server, na dalším PC nalistujte přímo tuto složku ( zjistíte ji viz předchozí tip ) - tj. bod 1) a 2) přeskočte a začněte rovnou bodem 3) - nalistujte síťovou složku.

- Používáte-li SQL verzi Clavia, musí být na každé stanici nainstalován i potřebný ODBC driver !

- Pokud musíte spouštění Clavia neustále potvrzovat tlačítkem "Otevřít" ( otravná otázka novějších Windows ), tuto otázku potlačíte nastavením v Internet Exploreru - Microsoft :)

- Sdílení složek, hledání hlavního PC v síti, zajištění práva čtení i zápisu - to je činnost pro technika - správce sítě !!

Kde jinde hledat informace : Čeština na obrazovce, Čeština na tiskárně, Zákaz usínání PC

Tento dokument spravuje : Ivan Černý


ZPĚT na hlavní stránku Otázky, připomínky : info@lanius.cz