Clavius REKS - regionální knihovní systém

Co to je regionální knihovní systém ?
Pod tímto označením si představujeme automatizovaný knihovní systém, který řeší automatizaci určitého regionu a ne jen jedné určité knihovny. Pojem region chápeme jako geografické území jehož velikost je značně variabilní, například od oblasti pouze jednoho města až po celý vyšší územně správní celek - kraj. Asi nejvíce uvažovaným regionem se nám jeví oblast v rozsahu jedné regionální pověřené knihovny. Funkčnost tohoto systému je zajišťována v regionálním datovém centru - knihovně, která iniciuje implementaci takového systému a umožňuje tak automatizaci dalších knihoven regionu. Principem úspěšného fungování REKSu po stránce katalogizace je nutnost silného katalogizačního centra s rozhodovacími pravomocemi.

Technické zázemí - regionální centrum ( knihovna pověřená regionálními funkcemi ) Internet - spolehlivá pevná linka s rychlostí minimálně 1 Mbit/s
HW - kvalitní server, operační paměť minimálně RAM 4 GB, záložní zdroj
SW - operační systém Microsoft Windows 2008 Server + klientské licence (CAL) terminálového serveru
SW - databázový SQL server - Microsoft SQL server 2008 a novější (lic. per processor)
        nebo zdarma licence MySQL 5.x (doporučeno pro knihovny se serverem LINUX)
Požadavky na server pro regionální knihovní systém se příliš neliší od požadavků na server pro lokální knihovní systém a je předpoklad, že v řadě případů bude v knihovnách provozován regionální knihovní systém na současném serveru.

Technické zázemí - připojovaná knihovna ( obecní knihovna do 5 000 svazků ) Internet - spolehlivá pevná linka s rychlostí minimálně 128 kbit/s
HW - jakékoli PC vhodné pro operační systém Windows
SW - minimálně Microsoft Windows 7 s Internet Explorer 9 a výš

Popis regionálního knihovního systému Clavius REKS
Regionální knihovní systém Clavius REKS je produkt vycházející z knihovního systému Clavius. Obsahuje moduly katalogizace monografií, evidence periodik, tisk čárových kódů, WWW katalog, OAI provider, výpůjční protokol, EMVS, ISHARE - sdílená katalogizace a modul Revize. Nejpodstatnější je plná podpora práce více knihoven v jedné společné databázi tak, aby byla zachována relativní nezávislost a samostatnost jednotlivých knihoven v rámci systému. Zároveň však vzniká společná báze dokumentů jako základ regionálního souborného katalogu a možnost kooperace při katalogizaci neboť se sdílí bibliografické záznamy v rámci systému kterékoli knihovně.

Pro přístup k datům v regionální databázi jsou připraveny dvě varianty podle nároků a schopností uživatele :

Varianta plnohodnotná ( některé principy jsou podobné s variantou 1) připojení poboček )
- přistupuje vzdáleně k plně funkčnímu rozhraní dostupných modulů knihovního systému Clavius mimo akvizice

Varianta zjednodušená
- používá jednodušší webové rozhraní umožňující provádět základní sadu operací prováděnou v malé knihovně
vstupy do REKS jednotlivých knihoven najdete zde !

Pro většinu obecních knihoven s fondem do 5.000 svazků je určena Varianta zjednodušená (přes web).

Hlavní rozdíly Clavius REKS oproti licenci ONLINE připojené pobočky
- svazky dokumentů knihovny používající REKS nejsou viditelné na pracovních stanicích v ostatních knihovnách (tím pádem nejsou běžně v přírůstkových seznamech, statistikách apod., pouze správce REKS je může vidět)
- výpůjční oddělení knihovny používající REKS nejsou viditelná na pracovních stanicích v regionální knihovně a statistiky těchto oddělení se nezahrnují běžně do statistik výpůjček ostatních knihoven (i hlavní knihovny)
- knihovna používající REKS má standardně vytvořený zdánlivě samostatný WWW katalog (na stejném serveru)
- pro REKS existuje jednoduché webové rozhraní jako varianta přístupu pro neprofesionální pracovníky knihoven

Hlavní výhody regionálního knihovního systému
+ jednoduchost pro obsluhu, obsahuje volitelně pouze základní často používané funkce
+ bezpečnost dat - všechna data jsou na centrálním SQL serveru (společné zálohování dat)
+ zápis a změny údajů čtenáře na jednom místě a promítnutí na všechna ostatní místa
+ automatický vznik regionálního katalogu všech typů dokumentů (i regionální osobnosti)
+ podstatné ulehčení provádění revizí fondů a příp. realizace půjčování výměnných souborů
+ unifikace katalogizačních záznamů v rámci regionu (záznam vytváří regionální centrum)
+ celkově dlouhodobě nižší náklady na provoz REKS (centrální správa a údržba systému)
+ nižší HW náklady na stanici, ve zjednodušené variantě stačí k provozu IE 5.5 a vyšší
+ možnost vzdálené technické a uživatelské pomoci účastnické knihovně

Ceník systému Clavius REKS ( ceny jsou uváděny bez 21% DPH ) :

Položka ceníku  do 5 000 sv.   do 10 000 sv.   do 20 000 sv.   do 50 000 sv. 
 Clavius REKS
 1. - 10. licence
13 000 Kč  20 000 Kč  26 000 Kč 

52 000 Kč 

 Clavius REKS
 11. - 30. licence
10 000 Kč  15 000 Kč  20 000 Kč 

40 000 Kč 

 Clavius REKS
 31. licence a další 
8 000 Kč  12 000 Kč  16 000 Kč 

32 000 Kč 

Regionální knihovna musí sama vlastnit licenci systému Clavius SQL na moduly, které jsou součástí REKS, minimálně ve velikosti do 50 000 svazků. Přechod z lokální licence Clavius do 5 000 svazků na REKS je za 5 000 Kč bez DPH, pokud lokální Clavius koupili alespoň za cenu 1.-10. licence Clavius REKS, tj. 13 000 Kč.

Příklady nasazení systému Clavius REKS
Průkopníkem využívání byla a je Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě ( k 1.3.2010 zde používá REKS cca 60 knihoven ), dále pak Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti ( k 1.3.2010 zde používá REKS cca 25 knihoven ).

Regionální knihovní systém využívají knihovny v 28 regionech : Např. Havlíčkův Brod, Jihlava, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Opava, Pelhřimov, Přerov, Sokolov, Tábor, Teplice, Trutnov, Třebíč, Uherské Hradiště ( k 1.3.2010 používá REKS celkem 802 knihoven )

Související dokumenty : Instalace Clavius REKS, Popis převodu LANius do Clavius REKS, Implementace Clavius REKS v krajské knihovně

Tento dokument spravuje : Jiří Šilha


ZPĚT na hlavní stránku Otázky, připomínky : info@lanius.cz