Doporučený SQL server pro knihovní systém Clavius je MySQL 5.5

Pozor !, pokud instalujete MySQL vyšší verze, je potřeba upravit jeho konfiguraci a následně restartovat MySQL službu !

- pro Windows :

       1) V souboru my.ini ( např. C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 5.7\my.ini ) upravit parametr sql_mode do následující podoby.

       # Set the SQL mode to strict
       sql-mode="NO_ENGINE_SUBSTITUTION"

       2) Spustit services.msc a restartovat službu MySQL server ( nebo restartovat celý Windows server ).

- pro LINUX :

       1) V souboru my.cnf (/etc/mysql/my.cnf nebo v /etc/my.cnf) upravit nebo přidat řádek.

       sql_mode=NO_ENGINE_SUBSTITUTION

       2) Restartovat buďto celý linuxový server příkazem reboot nebo službu příkazem sudo service mysql restart.

V současné době na základě několikaletých zkušeností s databázovým SQL serverem původně švédské firmy MySQL SA doporučujeme tento SQL server, který je zdarma. Na rozdíl od Microsoft SQL Express Edition neobsahuje žádná omezení velikosti databáze ani omezení ve využívání prostředků HW jako je operační paměť a jádra procesorů či celé procesory.

Pro velké knihovny doporučujeme MySQL Enterprise edition s předplacenou podporou od společnosti Sun Microsystems, která nyní MySQL vlastní a dále rozvíjí. V rámci podpory je možné zapnout i monitoring stavu databáze v dohledovém středisku pro evropské uživatele nebo je možné monitorovat databázi z centra naší firmy LANius s.r.o. v rámci servisních poplatků. Enterprise edice je k dispozici kompilovaná pro jednotlivé distribuce LINUXu nebo pro Win32 servery. Existuje i 64 bitová verze, která je podstatně výkonnější na nových serverech se 64 bit. operačními systémy ( LINUX nebo Windows 2008/2012.. ).

Pro střední knihovny s fondem do 200.000 svazků je optimální provozovat dva Windows servery s operačním systémem Windows 2008 a novější tak, že jeden je databázový a druhý aplikační ( WWW katalog ), na obou je však MySQL. V případě výpadku databázového serveru je na druhém zrcadlená záložní kopie databáze a po jejím zprovoznění jako primární je dočasně provozován knihovní systém z jednoho serveru. Naopak pokud nastane porucha aplikačního serveru je možné zprovoznit na databázovém serveru aplikační část ( WWW katalog ) a po dobu opravy serveru provozovat vše na druhém.

Jak nainstalovat MySQL 5.5 pro knihovní systém Clavius

1) Software MySQL ( již je možné Clavius provozovat nad verzí MySQL 5.5.x ) instalujeme přímo na serveru, ostatní možno ze stanice.

2) Pro Windows doporučujeme nainstalovat na serveru MySQL Server 5.5.33, protože odpovídají dále uvedené návody ( stáhnout z MySQL 32-bit nebo MySQL 64-bit, postup instalace MySQL je zde )

  - na 1 stanici s Windows nainstalovat klienta MyControlCentre ( taky stáhnout ) mysqlcc-0.9.4-win32.zip
  - na stanicích nainstalovat MyODBC ovladače ( stáhnout verzi 3.51.27 )

3) Nastavit na serveru v LINUXu /etc/my.cnf , ve Windows do inst.složky C:\MySQL\my.ini - pod sekcí [mysqld] :

innodb_flush_log_at_trx_commit=0

innodb_buffer_pool_size=1200M   - pro 32bit aplikace ( pro 64bit možno více )

character-set-server=cp1250

skip-name-resolve - tato volba vypne překlad ip adres na jména ( když ale povolím skip-name-resolve, nejde přístup z MySQL Control Center - mysqlcc-0.9.4-win32 )

!!! pokud existuje, je nutné vymazat nebo zaremovat řádek sql-mode="STRICT_TRANS_TABLES,NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION"

Zrestartovat službu MySQL!!!

4) Vytvořit databázi CREATE DATABASE clavius default character set=cp1250; z mycc (My Control Centre), nebo mysql.exe (DOSový), vytvořit uživatele s ADMIN právy na DB clavius

Name = localhost

Host Name = localhost

User Name = root ( pak stejně založit dalšího uživatele laniussro a MSTrLANius500Ale - tento druhý účet viz níže použit pro jednotné přihlašování )

Password = jako v instalaci Mysql

Port = 33063

Vytvořit účet laniussro ( viz obrázek ) :

5) Stáhnout z disket soubory DVZORMY.* a JE.SQL ze složky MYSQL

   z DISKETY\MYSQL\clavius.ini zkopírovat vše pod [SQLCONNECT] do aktuálního clavius.ini

   upravit řádek :   SERVER=linux.neco.cz;DATABASE=clavius;PORT=3306;OPTION=4342027;STMT=;

   heslo a uživatele dle MySQL

6) Ve složce DATA a DATAEX mít data, která chceme importovat na MYSQL SERVER (z disket nebo aktuální z CLAVIUS, ale odpovídající verze)

7) Spustit NASQL.EXE a řídit se jeho pokyny
- vytváří textové soubory (cesta pro CLAVIUS), současně se vytváří SCRIPT, který obsahuje “CESTU PRO SERVER!”
- po dokončení tvorby TEXTových souborů je musíte nakopírovat na lokální disk LINUXu, nejlépe do složky MySQL (tam kde jsou databáze)
- poté pokračujete v programu NASQL spuštěním SCRIPTU (už vlastní IMPORT dat)

8) Spustíte MyCC a dle potřeby přidáte uživatele

9) Data jsou na importovaná a můžete pracovat :)
- složka DATA musí zůstat kvůli chyby.dbf ( ostatní DBF, mimo DEFHTISK, DEFOLE, DEFRSTAT, DEFTYPHT a REJSTRIK můžete smazat )
- složku DATAEX můžete smazat úplně
- TESTOVÁNO NA : SuSE Linux 10.0, RedHat, Windows a MYSQL SERVER 5.1.x

10) Možno nadefinovat společný MySQL účet ( musí se jmenovat MSTrLANius500Ale ), zvolit libovolné heslo
- do CLAVIUS.INI přidat řádek MSTRUID=yes; do sekce [SQLCONNECT]
- při spuštění programu se nevyplňuje uživatel, ale pouze se zadá správné heslo a zatrhne jeho zapamatování
- od té doby se bude <login> k MySQL serveru provádět automaticky, a systém bude nabízet interní uživatele systému CLAVIUS (CLEX se bude připojovat automaticky)

11) Nastavení zálohování
- vytvořit složku do které bude prováděna záloha - nejlépe na jiném serveru/disku ( pokud nastavíte zálohu na stejný disk jako je MySQL je nutné zajistit jeho pravidelnou kopii na bezpečné úložiště )
- do složky nakopírujte obsah složky mysql\zalohy
- upravte v souboru lwww.ini informace o SMTP serveru, emailu, případně heslu ( pokud knihovna používá modul Lwww, zkopírujte lwww.ini z jeho startovní složky - většinou C:\LWWW )
- upravte soubor zaloha.ini - viz níže.
- ručním spuštěním zalmysql.exe zkontrolujte zda záloha proběhne ( vytvoří se soubor zip který se jmenuje CLAVZAL_datum a cas, zároveň se informace o úspěšné záloze zapíše do !OKZAL.LOG, informace o chybné záloze se zapíše do !EERzal.LOG )
- vytvořte naplánovanou úlohu která při spuštění počítače spustí s plnými právy program zamysql.exe - podobně jako Lwww

Popis souboru zaloha.ini ( nesmíte změnit počet řádek souboru ) :

Č.řádku Příklad Popis
1. mysqlbackup uživatel pro přístup do databáze (musí být nadefinován v mysql)
2. heslo heslo uživatele
3. 3306 port na kterém je přístupná databáze MySQL
4. localhost jméno serveru
5. clavius jméno databáze
6. 60 po kolika minutách se záloha vytváří
7. 6 od kolika hodin
8. 19 do kolika hodin
9. \\skat\taborsql\ cesta k síťovému disku kam se ukládá kopie (pokud neexistuje nechat prázdné)
10. klufa@lanius.cz email, ze kterého se posílají reporty o neúspěšnosti zálohy
11. klufa@lanius.cz email, na který se posílají reporty o neúspěšnosti zálohy
12.

10

počet záloh, které zůstanou zachovány než se nejstarší přemaže novou

Související informace : Základní informace o výběru serverů pro SQL Clavius, Vybrané ceny MS SELECT, Připojení poboček ON-LINE.

Tento dokument spravuje : Jan Klůfa


ZPĚT na hlavní stránku

Otázky, připomínky : info@lanius.cz