Možnosti připojení pobočky ON-LINE


Jak připojit pobočku nebo vzdálené pracoviště k hlavní budově :

  Chcete-li např. používat výpůjční protokol na pobočce ( toto bývá hlavní využití spojení, samozřejmě je možné používat i ostatní moduly ), v zásadě existují 3 způsoby připojení :
1) Pomocí pomalé linky cca od 128 kbit/s a terminálového serveru běžícího v hlavní budově ( MS Windows Server 2008/2012/2016 - musíte dokoupit klientské licence terminálového serveru ! ).
2) Pomocí připojení SQL verze Clavia k SQL serveru v hlavní budově ( vyžadována spolehlivá linka od cca 1 Mbit/s obousměrně s nízkou latencí ).
3) Běžnou lokální sítí prodlouženou až na vzdálené pracoviště ( vyžadována velmi spolehlivá linka s reálnou rychlostí alespoň cca 10 Mbit/s obousměrně ). Tato varianta vyjde velmi draho, proto ji spíše nedoporučujeme.

  Uváděné rychlosti jsou skutečně minimální pro jedno připojené PC, pro všechny varianty platí, že pokud je na pobočce více výpůjčních míst nebo jiných počítačů zatěžujících linku, bude potřeba linka rychlejší. Celý tento dokument předpokládá, že data knihovního systému jsou společná, jsou umístěna na datovém serveru v hlavní budově ( souborový nebo v 2.variantě SQL server ), ten může být pro menší knihovny i společný s terminálovým serverem.

  pozn. : Co je Terminal Server ? Je to volitelná část operačního systému Windows Server ( doinstalujete ji přes ovládací panely - Add/Remove Programs ), která vám dovolí spouštět programy i po pomalé lince např. z pobočky. Výhodou je zapnutý přenos zvuků ( návod zde ). Obsluha knihovního systému se občas setká i s prostředím serveru ( otázky Ano/Ne, odhlašování, apod. ), pořiďte proto českou verzi, nikoli anglický OS ! Upozorňujeme, že při použití 64-bitové verze Windows si musíte sehnat 64-bitové ovladače pro všechny periferie, tedy i pro různé tiskárny, které budou přes terminálový server tisknout !

Licence Clavius pro pobočku :

  Od nás potřebujete licenci na používání knihovního systému Clavius na pobočce ( vaše první licence platí pro použití v hlavní budově ). Pokud od nás pro pobočku nekoupíte licenci na používání jednotlivých modulů, ale zakoupíte jednorázově celé "připojení pobočky ON-LINE" ( viz ceník Clavia ), můžete na pobočce používat všechny moduly, které má zakoupené hlavní budova. Více viz Podrobnosti a vysvětlení k ceníkům.

Výhody plynoucí z připojení pobočky ON-LINE :

Odpadají ruční přenosy záznamů jedním i druhým směrem ( Outin ), tj. zkatalogizovaný dokument lze ihned půjčit kdekoli ( samozřejmě pokud to není záměrně omezeno v nastavení výpůjčního protokolu ), katalogizovat ani nemusíte jen v hlavní budově, revize, úbytky se okamžitě projeví všude ( nejde tedy např. omylem odepsat dokument, který je na pobočce vypůjčený ), atd., atd..
- K vystavení vašich dat na Internetu používáte jeden WWW katalog, ten navíc informuje o dostupnosti v celém městě ( pěkné příklady z Clavia viz zde, zde nebo zde ).
- Čtenáři mohou mít jednu průkazku platnou nejen na všech odděleních, ale i všech pobočkách ve městě, po celém městě též může platit jednotný registrační poplatek ( ale nemusí, přestože chodí do více poboček nebo oddělení na jeden průkaz, registrace odjinud nemusí být uznávána a bude platit znovu - podle nastavení ).
- Statistiky z poboček lze získat kdykoli ihned na hlavní budově i na ostatních pobočkách.
- Na pobočce není potřeba data zálohovat popř. léčit indexy, o data a server se staráte centrálně v hlavní budově ( nebo váš správce, technik, servisní bod, apod. ).
- Licence od nás na "připojení pobočky ON-LINE" vychází většinou výhodněji, navíc pak můžete na pobočce používat všechny moduly, které má zakoupené hlavní budova ( viz výše ).
- Pokud budete mít zájem, je možné terminálové nebo SQL spojení využít též na dálkový servis knihovního systému od nás ( nebo od vašeho servisního bodu ).

Co je nutné si uvědomit ( nevýhody ) :

  Pokud nefunguje spojení, pobočka nemůže pracovat. Pokud se léčí indexy ( neplatí pro SQL verzi ), nesmí v knihovním systému pracovat ani pobočky.

  Nevýhodou varianty č.2 ( jen SQL spojení ) je, že je potřeba provádět složitěji update verzí ( zároveň na každé pobočce nahrát novější programy ), též výstupní šablony jsou pro pobočky lokální. ( Od 22.09.2006 lze tuto nevýhodu výrazně eliminovat technologií FILESYNC, pro podrobnosti hledejte v clex.new slovo FILESYNC. )

Příklady knihoven, které již ON-LINE připojení využívají :

 Způsob  Knihovna Systém Připojeno
 1. MSTS   Břeclav MěK  Clavius MySQL    5 poboček 
 1. MSTS   Rakovník MěK Clavius MySQL    2 oddělení 
 1. Citrix   Karlovy Vary MěK Clavius MS SQL    6 poboček 
 2. (SQL)   Bratislava Petržalka   Clavius MySQL   10 poboček 
 2. (SQL)   Opava KPB  Clavius MySQL     4 pobočky 

Tento dokument neřeší ( sami si rozmyslete ) :

- Technickou realizaci spojení ( pronajatá linka nebo optické vlákno, vlastní nebo pronajatý rádiový spoj, DSL, kabelová televize, atd., atd.., v extrémním případě pobočky půjčující jen několik hodin týdně to může být i vytáčené spojení např. přes ISDN či mobil ) - možnosti zjistěte ve vašem městě, doporučujeme začít u poskytovatele Internetu nebo u počítačových a telekomunikačních firem. Nevhodné je spojení s vysokou latencí, např. satelitní linka.
Bezpečnost propojení ( hlavně pokud je používáno propojení veřejným Internetem ) - konzultujte s dodavatelem fyzického propojení nebo s poskytovatelem Internetu.
- Instalaci, konfiguraci a údržbu terminálového nebo SQL serveru ( podle zvolené varianty ) - konzultujte se správcem vaší sítě, dodavatelem vašich počítačů nebo s poskytovatelem Internetu.
- Licence produktů třetích stran ( podle zvolené varianty ) - konzultujte se správcem vaší sítě, dodavatelem vašich počítačů nebo přímo se zastoupením Microsoftu ( podle našich zkušeností stojí 1 licence terminálového připojení cca 2000 Kč, přes MS Select cca 500 Kč ).

Další zkušenosti :

  Určitě doporučujeme, aby spojení mezi hlavní budovou a každou pobočkou bylo technicky co "nejkratší", aby bylo na cestě co nejméně míst, kde může nastat výpadek spojení. Méně vhodné je např. mít na hlavní budově jiného poskytovatele, než na pobočce - ti bývají propojeni většinou až v Praze a spojení z pobočky pak jde linkami jednoho poskytovatele do Prahy a odsud teprve linkami druhého zpět do vašeho města a do hlavní budovy. Běžně třeba sice funguje spolehlivě, ale možných příčin výpadku je v takovém případě zbytečně mnoho.

  Pokud bude probíhat připojování pobočky, která již byla automatizována, potom je potřeba mít v den slučování dat již na hlavní budově nahraná poslední data z pobočky ( přeneste např. zálohu na CD-RW, flash-paměti, apod. nebo ji pošlete e-mailem apod. - před slučováním již očekáváme data z pobočky nahraná na síti v hlavní budově ). Terminálového klienta ( celé spojení ) je potřeba mít v tento den již na pobočce nainstalovaného, nakonfigurovaného a vyzkoušeného ( hlavně rychlost a tisk ), pracovníci by se zde již měli umět přihlásit do terminálového serveru ( již zde mají založen účet ), naučte je i správně se odhlásit. Rozdíl mezi lokální verzí a teminálovým připojením obsluha téměř nepozná od linky cca 5 Mbit/s s nízkou latencí ( zpožděním do 50 ms ). Je-li automatizováno více poboček, linka do centra ( k serveru ) musí být samozřejmě patřičně silnější, než jednotlivé linky na pobočky !

  V každém případě by pracovníci z pobočky již také měli umět ovládat ty části systému, s kterými budou nejčastěji pracovat - výpůjční protokol, periodika. Pokud již hlavní budova před automatizací pobočky půjčuje přes počítač, proškolte je zde !

Doporučené nastavení terminálového serveru :

  Pokud zvolíte variantu č.1 ( připojení terminálovým serverem ), a zvláště máte-li DBF verzi Clavia, doporučujeme nastavit automatické odhlašování terminálových relací, aby bylo alespoň další den ráno možné spustit obnovu indexových souborů popř. vykonat dálkový servis. Pokud se totiž uživatelé neodhlásí, ale pouze odpojí ( nebo např. po přerušení spojení ), zůstávají na terminálovém serveru relace neukončené a spuštěné programy stále běží a tedy i v Claviu používají tabulky ( ty následně nejdou při léčení otevřít exclusivně, i když se vám zdá, že Clavius není nikde spuštěn ). Automatické odhlašování nastavte buď ve vlastnostech jednotlivých uživatelů nebo ( pokud tomu nic nebrání ) jednodušeji pro celý terminálový server, a to např. takto v Nástroje pro správu - Správa služeb Terminál Services :

TSrelace.gif (10172 bytes)

Související informace : Synchronizace souborů (FileSync), Dálkový servis

Tento dokument spravuje : Ivan Černý


ZPĚT na hlavní stránku Otázky, připomínky : info@lanius.cz