Zjednodušená varianta systému Clavius ReKS

Základní popis :
Umožňuje v malé knihovně provádět základní sadu operací pomocí prohlížeče internetu ( nyní doporučen IE ).
Kvůli přidělování čísel je možné v jedné knihovně v jednom okamžiku vkládat dokumenty jen z jediného PC.
Velkou výhodou je jednoduchost ovládání, absence mnoha ovládacích prvků oproti plnohodnotnému přístupu.
Díky standardní funkci prohlížečů webových stránek je velmi snadné zvětšit písmo v celém webovém REKSu.

Doporučená technika :
K zjednodušené (webové) variantě REKSu použijete běžnou tiskárnu A4, lze využívat skener čárových kódů.

Co v současnosti umí :
- přidávat nové svazky knih k existujícím titulům společným pro celý region ( výjimečně i vytvořit nový titul )
- zpětně opravovat údaje vlastních svazků, popř. mazat resp. odepisovat (úbytkovat) již vložené dokumenty
- zobrazit a tisknout přírůstkové i úbytkové seznamy, zobrazit a vytisknout základní statistiky půjčování
- vytvářet a spravovat databázi čtenářů ( vložit, zpětně opravovat popř. mazat údaje čtenářů )
- při příchodu čtenáře hlídá platnost registračního poplatku, popř. vyžaduje zaplacení nového ( podle kategorií )
- po prvním příchodu návštěvníka každý den jej počítá do statistik, lze vložit a používat anonymní návštěvníky
- půjčovat a vracet dokumenty ( přitom umí většinu funkcí, např. upozorňování, počítání výpůjček do statistik, .. )
- jednoduše vytisknout čtenáři seznam právě vypůjčených dokumentů nebo i nahlížet do historie jeho výpůjček
- při vracení dokumentů, má-li někdo další rezervaci, mu lze oznámení o připravené rezervaci ihned odeslat mailem
- vše lze provádět myší a klávesnicí nebo i načítat čtenáře a výpůjčky pomocí kódů na průkazkách a dokumentech
- vytvořit WWW katalog obsahující pouze fond malé knihovny ( příklad zde ) nebo i souborný katalog regionu
- přes WWW katalog lze dokumenty rezervovat, čtenář si přes něj může zobrazit své čtenářské konto
  ( to může být společné pro celý region, má-li zaveden ve více knihovnách regionu společný průkaz ),
  přes něj si může prodlužovat výpůjčky, zjišťovat stav svých rezervací, popř. ty již neaktuální zrušit

  Všechny další funkce neuvedené výše pravděpodobně zjednodušená varianta nepodporuje ( např. tisk čárových kódů, upomínky, automatické prolongace výpůjček, atd. ), nicméně je většinou možné použití zjednodušené a plnohodnotné varianty kombinovat, což se dokonce předpokládá, např. čárové kódy si předtisknete přes plnohodnotný Clavius nebo s předtištěním pomůže pracovník regionální knihovny. Plnohodnotná (terminálová) varianta regionálního knihovního systému Clavius ReKS umí kompletní sadu funkcí, jako běžný Clavius ( výjimkou jsou záměrně skryté či pro REKS doplněné funkce ).

  Pro knihovny přecházející z běžného Clavia ( nebo LANia nebo jiného knihovního systému ) doporučujeme zprovoznit plnohodnotnou (terminálovou) variantu. Protože byli zvyklí na plnohodnotný systém, zjednodušená varianta umožňující provádět jen základní sadu operací jim pravděpodobně nebude stačit ! V plnohodnotné variantě je ale obzvlášť důležité, aby se přistupující knihovna podřídila principům katalogizace centra REKSu.

  Technická realizace na serveru v centru ( regionální knihovně ) :
Webový ReKS je nadstavbou klasického WWW katalogu Clavius. Chcete-li tento katalog nepoužívat a přitom mít funkční webový ReKS, pak pouze nepropagujte adresu katalogu nebo jej předtím přesuňte na jinou adresu ( tj. jiné URL, např. na jiný TCP port ).

Kde jinde hledat informace : Nápověda k zjednodušenému (webovému) ReKSu, Odkazy na vstup do webových ReKSů

Tento dokument spravuje : Ivan Černý


ZPĚT na hlavní stránku Otázky, připomínky : info@lanius.cz