Doporučení k bezpečnosti knihovny připojené na Internet

  Několik stručných doporučení pro veřejnou knihovnu připojenou nebo nově se připojující k síti Internet :

Zvolte si někoho, kdo bezpečnostní situaci knihovny zváží, zajistí a bude za ni dlouhodobě zodpovědný - nejlépe již při zavádění Internetu do knihovny a potom jednou za čas ( třeba 1x za rok až dva a při jakékoli větší změně ). Vhodným subjektem bývá přímo váš provider ( tj. poskytovatel Internetu ) nebo velmi zkušený správce sítě. Tento člověk (subjekt) by měl řešit bezpečnost zejména pomocí :

a) dobře nakonfigurovaného a účinného firewallu ( hardwarové zařízení nebo software na počítači přivádějícím Internet )
b) pravidelně updatovat a "záplatovat" známé bezpečnostní díry operačních systémů všech PC knihovny, hlavně serverů
c) pravidelnou kontrolou antivirovými programy, plánováním jejich automatického spouštění a aktualizace, logování výsledků
d) dalších opatření, např. účinná hesla, logování pokusů o průnik, zaškolení a pravidelné připomínání nebezpečí příloh e-mailů...
e) moderních komunikačních protokolů a šifrovaných přenosů dat např. mezi vaším katalogem a jeho uživatelem pomocí HTTPS

  Tato opatření samozřejmě něco stojí. Pro úplnost dodejme, že obecně existuje i opačný přístup : příliš se bezpečností nezabývat a řešit problém následně, až nastane. Tento přístup však většinou ve výsledku levněji nevyjde a je nebezpečný i vzhledem k nutné ochraně evidovaných osobních údajů. Naše firma jej určitě nedoporučuje.

Související informace : Popis WWW katalogu, Dálkový servis, Připojení pobočky ON-LINE, Doporučení ÚKR, Pro laiky - co je "port"

Tento dokument spravuje : Ivan Černý


ZPĚT na hlavní stránku Otázky, připomínky : info@lanius.cz