Webové katalogy knihoven - přechod na protokol HTTPS

Doporučení uživatelům knihovních katalogů Clavius a Carmen :

V souvislosti s doporučením Ústřední knihovnické rady z 3.8.2017 vás informujeme o možnosti přechodu vašeho webového katalogu Clavius / Carmen na zabezpečený protokol HTTPS. Pokud používáte knihovní systém Tritius máte již webový katalog s protokolem HTTPS automaticky. Pokud na něj hodláte přejít v následujícím období zvažte, zda pro starší systém zabezpečení ještě provádět.

Přechod na protokol HTTPS by měl provést váš správce serveru, kde běží webový katalog knihovny. Vzhledem k tomu, že řada knihoven správce serveru nemá nebo on si na změnu netroufá, nabízíme tento přechod jako placenou službu za následujících předpokladů :

  1) propuštění TCP portu 443 (nejčastěji) správcem vašich firewallů z internetu k serveru knihovny
  2) vzdálený přístup s právy administrátora k vašim serverům kde běží webové katalogy knihovny
  3) operační systém minimálně verze Windows 2008 ( starší OS nejsou bezpečné samy o sobě )
  4) souhlas s pořízením vybraného SSL certifikátu pro vaši doménu ( nebude-li pod knihovny.net )

Cena služby konfigurace protokolu HTTPS :

Popis varianty Cena bez DPH Cena s DPH
Klasický WWW katalog nad IIS/Apache vč. SSL certifikátu na 2 roky 5 000 Kč 6 050 Kč
Katalog Carmen vč. SSL certifikátu na 2 roky 7 000 Kč 8 470 Kč
Katalog Clavius a Carmen vč. SSL certifikátu na 2 roky 9 000 Kč 10 890 Kč
Pro katalogy přístupné přes naši doménu knihovny.net platí sleva : - 2 000 Kč - 2 420 Kč

Sleva na naší doméně knihovny.net je dána instalací našeho SSL certifikátu, ten je platný až do srpna 2020 - např. htyn.knihovny.net. Cenu na další 2 roky předpokládáme 1000 Kč + DPH.

Než nám pošlete objednávku, zajistěte splnění předpokladů 1) a 2). Děkujeme !

Související informace : Podrobnosti k HTTPS, Dálkový servis, Bezpečnost knihovny na Internetu, HTTP bude v Chrome nedůvěryhodné, SSL certifikáty na 3 roky nebudou

Tento dokument spravuje : Jiří Šilha


ZPĚT na hlavní stránku Otázky, připomínky : info@lanius.cz