Nastavení IIS pro WWW katalog ve Windows 2008 a novějších

Následující zjednodušený postup je platný pokud jste při instalaci IIS serveru
(role webového serveru) zatrhli, že bude instalována i podpora ISAPI modulů.

  1. Spusťte správce serveru například pomocí pravého tlačítka myši na volbě v menu Start Tento počítač
  2. Vlevo v rozvíracím seznamu vyberte volbu Role serveru a Webový server (IIS) a Správce IIS

Následují obrázky ilustrují postup nastavení v rámci správce Internetové informační služby (IIS) :

V následujícím kroku povolíte provádění ISAPI funkcí a pak upravíte její oprávnění...

Nad 64-bitovým operačním systémem Windows navíc nastavte :

Vlevo klikněte na "Fondy aplikací", dále uprostřed na "DefaultAppPool", dále vpravo na akci
"Upřesnit nastavení", v okně změňte "Povolit 32bitové aplikace" na "True" a potvrďte "OK"

Postup rozchození ONLINE katalogu s EXCHANGE 2010 na Windows server 2008

Máte-li na stejném serveru nainstalován MS Exchange Server, pravděpodobně vám i základní statické stránky přestanou fungovat. Buď použijte Apache na jiném portu, nebo postup níže :

Před přepnutím povoleni 32-bit aplikaci viz poslední obrázek je třeba přidat do APPLICATIONHOST.CONFIG upravit ještě níže uvedené řádky ( přidat nakonec řádků: preCondition="bitness64" ) :
<add name="exppw" image="C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V14\ClientAccess\Owa\auth\exppw.dll" preCondition="bitness64" />
<add name="exppw" image="C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V14\ClientAccess\Owa\auth\exppw.dll" preCondition="bitness64" />
<add name="exppw" image="C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V14\ClientAccess\Owa\auth\exppw.dll" preCondition="bitness64" /> 
<add name="kerbauth" image="C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V14\Bin\kerbauth.dll" preCondition="bitness64" />

Nyní postupujte dále podle jednoduchého postupu instalace, tj. zkuste spustit program Lwww.exe, případně předtím nastavte potřebná práva. Nalistujte v prohlížeči úvodní stránku WWW katalogu a zkuste hledání. Běží-li vše s viditelně spuštěným Lwww.exe, spouštějte jej z naplánovaných úloh při startu PC.

Související informace : Nastavení IIS ve Windows 7 a novějších, Vytvoření naplánované úlohy, Zákaz usínání PC

Tento dokument spravuje : Jiří Šilha


ZPĚT na hlavní stránku Otázky, připomínky : info@lanius.cz