Odesílání "Vyžádání vrácení výpůjček rezervovaných dalšími čtenáři"

Výpůjční protokol Clavius umí od 2/2018 elektronicky odesílat žádosti o přednostní vrácení výpůjček, které má rezervované další zájemce (čtenář). Jsou odesílána jen čtenářům, kteří mají vyplněn e-mail nebo mobilní telefonní číslo ( posíláte-li i SMSkami ). Žádost je odeslána po vytvoření 1. rezervace dalším zájemcem. Má-li titul více svazků a je-li jich více půjčeno, pak jsou po uložení první rezervace na titul odeslány žádosti o návrat všech půjčených svazků titulu ( tj. stejně, jako lze v kategorii výpůjček omezit prodlužování, je-li další rezervace - pak je též omezeno prodlužování všech svazků titulu ). Musíte vlastnit licenci na modul EMVS ( E-maily MVS a čtenářům ). Odesílání vám nastaví servisní bod nebo váš technik dle tohoto návodu.

Z více důvodů není tato žádost odeslána přímo při uložení rezervace, ale až následně s odstupem. Výhody jsou :
- Pokud čtenář rezervaci hned zruší ( např. rezervoval omylem něco jiného ), není většinou vyžádání zbytečně odesláno.
- Lze naplánovat odesílání "přes den", čtenářům pak nepípají e-maily a SMSky např. v noci. Lze i vynechat zavírací dny.

Předpokládá se pravidelné automatické odesílání, např. plánovačem úloh ve Windows, příkazem : clex.exe VYZADANI
Chcete-li odesílat jen za některá oddělení, pak jejich kódy přidejte za mezeru, např. pro D i M : clex.exe VYZADANI DM
Doporučujeme odesílání naplánovat např. 5x denně mezi 9-18h. Výsledek je uložen do logu systému ( menu Systém-Servis dat-Zobraz Log systému ) :

Při prvním odesílání při jeho zřizování bývají odeslány desítky až stovky vyžádání, při pravidelném používání pak jednotky až desítky denně ( závisí na velikosti knihovny ).

Za účelem vyzkoušení ( komu a co bude odesláno ), lze odesílání spustit i viditelně, v okně Odeslání-Rezervace stiskněte vlevo dole tlačítko Vyžádání. Objeví se okno :

Můžete tu změnit, kterým čtenářům nebudou vyžádání odesílána ( lze je zvolit podle kategorií, zadávají se jejich vnitřní kódy, přednastaveno je X, tj. že vyžádání neposíláme čtenářům v kategorii Bez statistik ). Vyžádání se běžně neodesílají na tituly, které byly rezervované už v okamžiku půjčení ( existovala fronta rezervací a čtenář se o existující další rezervaci mohl dozvědět ihned při půjčení ). Chcete-li ale odesílat i tato vyžádání ( odejdou při nejbližším odesílání po půjčení ), dejte do Clavius.ini řádku VYZ=UZREZ

Podobně jako u většiny výstupů z Clavia, jsou výchozí texty změnitelné dle přání knihovny. Chcete-li texty zkontrolovat nebo změnit, před vstupem do tohoto okna si zaškrtněte volbu v menu Systém-Nastavení-Úpravy výstupních šablon ( musíte na to mít práva ). Následně se po vstupu do okna zobrazeného výše a po stisku tlačítka Pošli mailem zobrazí okno na úpravu výstupních šablon. Chcete-li změnit šablonu pro SMS, musíte vyhledat čtenáře se zadaným číslem jeho mobilu ( nebo mu ho po stisku Ctrl+O na chvíli zadat ). Výchozí texty jsou např. při doručení mailem :

Subject: Vyžádání dokumentu
Žádáme Váspřednostní vrácení titulu, který máte vypůjčen. Byl rezervován
dalším čtenářem. Výpůjčku proto nelze prodloužit. Děkujeme za pochopení.
  Autor : Hilmes, Oliver, 1971-
  Název : Berlín 1936
Vypůjčeno do : 09.03.2018
Prosíme, vraťte nám tento titul do 9.3. nebo dříve.
----------------------------------------
Městská knihovna XYZ Oddělení pro dospělé, 381 251 715
Otevřeno máme : Út-Pá 9-18; So 8-12
----------------------------------------
( určeno pro čtenáře č. 1234 - Svíčková Mariana )

Výchozí text pro SMS : ŽÁDOST Prosíme o vrácení výpůjčky Berlín 1936 do 9.3. Nelze ji prodloužit,žádá ji další čtenář.Děkuje Městská knihovna XYZ-Oddělení pro dospělé

Části výše zobrazené zeleně jsou ve výchozím textu automaticky jen je-li v kategorii té výpůjčky zakázáno prodlužování při další rezervaci ( a bez rezervace ji prodlužujete ). Je-li vyžádání zasíláno knihovně ( kategorie MVS knihovna ), je pod mailem navíc věta : Máte-li Clavius a chcete-li též posílat vyžádání : www.clavius.cz/vyz

Co se stane po odeslání žádosti čtenáři s výpůjčkou : Informace o vyžádání se uloží a následně zobrazuje v infu o dokumentu ( níže je zajímavější případ, kdy titul má 2 půjčené svazky ) a samozřejmě i v infu o čtenáři :

... a ten brzy přijde výpůjčku vrátit a zájemce který si ji rezervoval bude brzy od vás titul spokojeně odnášet :)

Kde jinde hledat informace : Podrobný popis změn ( hledejte slovo "vyžádán" ), Plánovač úloh ve Windows, (Před)upomínky

Tento dokument spravuje : Ivan Černý


ZPĚT na hlavní stránku Otázky, připomínky : info@lanius.cz