Výpočet statistik MVS ( meziknihovní výpůjční služby )


Požadavky MVS obdržené z jiných knihoven : počítají se přímo z rezervací a výpůjček čtenářů, kteří mají v okamžiku výpočtu nastavenu kategorii čtenáře "MVS knihovna"
  Celkový počet obdržených požadavků : systém sečte rezervace zadané ve sledovaném období
    ( pokud před výpůjčkou nebyla udělána rezervace - požadavek MVS - doplní se zpětně a má stejný datum jako výpůjčka )
  Celkový počet kladně vyřízených požadavků : sečte absenční i prezenční výpůjčky uskutečněné ve sledovaném období
   - z toho počet požadavků vyřízených výpůjčkou originálu : jen absenční výpůjčky
   - z toho počet požadavků vyřízených zasláním kopie : jen prezenční výpůjčky
    ( pokud tedy posíláte knihovně dokument jen jako "xerokopii", knihovně tento dokument půjčíte jako prezenční výpůjčku )

Požadavky MVS zaslané do jiných knihoven : počítají se z uložených žádanek ( v modulu Katalogizace v menu Katalog - MVS monografie - tam nezadáváte oddělení, počet žádanek zaslaných do jiných knihoven tedy vyjde vždy stejně, ať před výpočtem zvolíte jakákoli oddělení )
  Celkový počet odeslaných požadavků : sečte žádanky, které mají "Datum vyžádání" ve sledovaném období
  Celkový počet kladně vyřízených požadavků : sečte žádanky, které mají "Datum zaslání" ve sledovaném období
   - z toho počet požadavků vyřízených výpůjčkou originálu : sečte jen žádanky, které nemají v poznámce text "xero"
   - z toho počet požadavků vyřízených zasláním kopie : sečte jen žádanky, které mají v poznámce text "xero"
    ( pokud jste tedy dostali pro čtenáře jen kopii, zadejte do poznámky např. "xerokopie" nebo "poslali xerokopii" ap. )

Poznámky :

Uvědomte si, prosím, že počet kladně vyřízených požadavků může být v konkrétním období vyšší, než počet obdržených/odeslaných požadavků v tomto období. Je to tím, že mohl být ve sledovaném období vyřízen požadavek, který byl obdržen/odeslán před počátkem tohoto období.

Nechcete-li počítat prodloužení výpůjček MVS do statistik, nesmí být při tomto prodloužení prováděna nová výpůjčka ( v kategorii "Dokumenty MVS" nesmí být zaškrtnuto [x] nová výp. ).

Statistiky MVS se počítají z aktuálních dat knihovního systému Clavius. Vytisknete-li tedy výpočet, pak se změní data a znovu provedete stejný výpočet, výsledky mohou být jiné ! Stejně tak po nasazení nové verze, pokud v ní bylo něco v souvislosti se statistika MVS změněno, může být následně výsledek jiný. Ke změně (vylepšení) výpočtu došlo např. 5.3.2013.
 

Tento dokument spravuje : Ivan Černý


ZPĚT na hlavní stránku Otázky, připomínky : info@lanius.cz