Servis knihovních systémů LANius a Clavius

Konzultace - výběr modulů
Před vlastním objednáním Vám rádi pomůžeme zvolit nejvhodnější skladbu modulů vybraného systému. Pomůžeme Vám s otázkou vhodného technického vybavení a spotřebního materiálu. Pro větší zakázky sestavíme konkrétní písemnou nabídku zahrnující kromě podrobných informací o samotném knihovním systému i rozpočet, časový harmonogram a doporučenou techniku.

Školení budoucího uživatele
Uživatelské školení ovládání zakoupených modulů je u běžné verze do 20.000 svazků a vyšších standardní součástí dodávky a je zahrnuto v ceně systému. Probíhá individuálně v sídle firmy LANius nebo u partnerských knihoven. Podle počtu objednaných modulů a dohodě s knihovnicemi je rozsah školení většinou 1-2 dny a je koncipováno pro 1-3 osoby. Termín a rozsah školení v Táboře si domlouvá budoucí uživatel s paní Alenou Justinovou mailem nebo telefonicky.

Instalace systému
Provádí firma LANius s.r.o. nebo autorizovaní servisní pracovníci nejlépe těsně po absolvování uživatelského školení. Rozsah instalovaných modulů odpovídá závazné písemné objednávce. Cena instalace je závislá na rozsahu zakázky. Pro jednoduché instalace běžné verze do 20.000 svazků a vyšších je zahrnuta v ceně knihovního systému. Cestovné je hrazeno zvlášť na základě tarifů MF ČR. Po instalaci, nastavení systému a ověření funkčnosti je zástupce uživatele vyzván k potvrzení Předávacího protokolu - licenční smlouvy.

Hotline a poradenská činnost
Je garantována licenční smlouvou bezplatně po dobu pětileté záruky na nové verze (UPDATE) systému. Hotline je provozován v pracovních dnech od 8:00 do 16:00 na telefonním čísle 381 251 715, e-mail: info@lanius.cz.

Servis systému
Pravidelná údržba knihovního systému je buď předmětem každoroční objednávky u některého z více než 20-ti autorizovaných servisních bodů v ČR, nebo je sepsána dlouhodobější servisní smlouva většinou přímo s dodavatelem systému. V obou případech se vychází z aktuálního ceníku servisu. Nabízíme vám též možnost výhodnějšího dálkového servisu.

UPDATE systému
Je garantován licenční smlouvou bezplatně po dobu pětileté záruky systému Clavius (pokud smlouva nestanoví jinak). Po vypršení záruky je možnost záruku prodloužit na základě uhrazení částky 10% z aktuální ceny zakoupených modulů. Od roku 2020 je vývoj Clavia pouze udržovací. Instalační práce a cestovné jsou vždy hrazeny zvlášť dle ujednání o servisu. V případě dokoupení některého modulu je automaticky účtován i dosavadní neuhrazený UPDATE systému, neboť všechny moduly je nutné udržovat v jednotné verzi. Další podrobnosti o update najdete zde.

Záruční podmínky
Firma LANius s.r.o. garantuje správné fungování knihovního systému Clavius dle dokumentace. Ke své činnosti potřebuje příslušné prostředí, především :
- technické prostředky ( počítače, tiskárny, počítačová síť, atd. )
- podporovaný operační systém ( Windows )
- souborový nebo SQL databázový systém

Není-li smluvně sjednáno jinak, je zajištění těchto bodů záležitostí uživatele a naše firma poskytuje pouze poradenskou součinnost.

Kde jinde hledat informace : Seznam servisních bodů, Aktuální ceník servisu, Dálkový servis, Doporučené postupy komunikace


ZPĚT na hlavní stránku Otázky, připomínky : info@lanius.cz