Update knihovního systému Clavius

Definice update : Jedná se o možnost každého legálního uživatele knihovního systému Clavius získat aktuální nejnovější verzi systému Clavius. Každý uživatel má právo se rozhodnout, zda update zakoupí či nikoli. Pokud nákup update neprovedete, v podstatě jej pouze odložíte, neboť v okamžiku, kdy bude update nezbytný ( nákup nového modulu, významná změna v legislativě, okolí s kterým komunikujete změní protokol nebo strukturu posílaných dat, apod. ), bude potřeba dokoupit update i za roky předchozí, kdy nebyl placen. Firma LANius s.r.o. provádí neustálé zdokonalování a vylepšování systému Clavius včetně opravy případných chyb. Tato činnost je finančně náročná a proto se promítá do ceny update.

Cena update : Cena update na jeden rok se odvozuje jako 8% z ceníkové ceny systému Clavius. Cena update platí vždy na následující kalendářní rok. Je možné jednorázově zaplatit dopředu update na několik let. Cenu update ovlivňuje přechod na SQL verzi systému Clavius. Do ceny update se nepromítají části (moduly) jejichž vývoj byl ukončen : Dispečink studovny, dětský ONLINE katalog, TURBO režim a CKPrint - tisk čárového kódu.

Update zdarma : Při běžném nákupu ( nestanoví-li smlouva jinak ) je 5 let od zakoupení prvního modulu systému Clavius veškerý update zdarma. Přechod na SQL verzi systému Clavius neprodlužuje toto období ani nezačíná plynout znovu. Pouze přechod na interní formát MARC21 je chápán jako zakoupení nových modulů. Několik měsíců před uplynutím pětiletého období je uživatel nejprve informován mailem o možnosti update pro příští rok a začátkem šestého roku používání systému ( většinou v únoru ), kdy již na bezplatný update nemá nárok, je opět informován mailem v podobě kalkulace přesné výše pro období kalendářního roku.

Termíny update : Nové verze jsou k dispozici běžně 1-2x ročně v termínech červen a říjen. Jakmile však dojde k událostem, které se promítají do fungování knihovního systému, je update vydáván co nejdříve tak, aby knihovnám umožnil rychle reagovat na novou situaci.

Obsah update 2018 : Hlavní novinky v klíčových modulech se týkají směrnice EU o ochraně osobních údajů označované jako GDPR. Další chystané novinky a obsah předchozích update uvádí následující tabulka :

 Novinky katalogizace a revize systému Clavius 
Novinky výpůjčního protokolu Clavius
Novinky klasického WWW katalogu Clavius
Novinky a změny katalogu Carmen

Podrobnosti o všech změnách a opravách jsou uvedeny v souborech s příponou NEW, které jsou součástí provedeného update.

Update provádí : Některý z autorizovaných servisních bodů nebo přímo firma LANius s.r.o., nejčastěji formou vzdáleného přístupu na základě objednávky nebo smlouvy. Pokud si update po internetu provádí uživatel sám, tak na vlastní nebezpečí.

Update po internetu : Aplikace provádějící vlastní update kontroluje, zda máte na novou verzi nárok, tj. je-li zaplacen update na aktuální rok. Další podrobnosti jsou uvedeny v samostatném dokumentu.

Související informace : Update přes InternetVýpočet ceny update

Tento dokument spravuje : Jiří Šilha


ZPĚT na hlavní stránku Otázky, připomínky : info@lanius.cz