Program internetizace knihoven - důležité aktuální informace

Připojování knihoven k internetu vyvrcholí v roce 2006, kdy má být připojeno dalších 2000 malých knihoven. Další kolo podávání žadostí o připojení probíhá právě nyní viz. : www.micr.cz/scripts/detail.php?id=3076.

Žadatelé o připojení jsou povinni zaslat řádně vyplněný formulář (včetně souhlasu vlastníka nebo správce budovy v případě, že žadatel není vlastníkem budovy) na kontaktní osobu příslušné krajské knihovny nejpozději do 30. listopadu 2005.

Vyplněním standardní přihlášky - formuláře získává žádající knihovna linku 512 Kb/s. Realizaci provádí příslušná pobočka Českého Telecomu.

Po připojení lze žádat dále o rozšířené služby, které jsou u jiných poskytovatelů internetu samozřejmostí. Jde zejména o tyto :
Možnost vystavení pevných stránek knihovny do sítě Internet a často také WWW katalogu knihovny tzv. pevná veřejná IP adresa.
Obousměrné povolení portu TCP 3389 (terminálový provoz) pro vzdálenou správu nebo pro připojení poboček či knihoven do REKS.
Obousměrné povolení portů TCP 9909 pro komunikaci se vzdálenými servery jiných knihoven pomocí Z39.50 klienta.

Tyto služby vyžadují dodatečně kontaktovat Středisko Centrální podpory uživatelů, tel. 800 202 122, e-mail: servisvs@ct.cz

Pro povolení portů je potřeba vyplnit tabulku v EXCELu obsahující téměř na konci kolonky: čísla portu a to zda jde o povolení směrem ven a/nebo dovnitř.

Tento dokument spravuje : Jiří Šilha


ZPĚT na hlavní stránku Otázky, připomínky : info@lanius.cz