Odpovědi na časté technické dotazy k WWW katalogu :

1) Funguje aplikace pod Windows Server ENG s nastaveným anglickým prostředím ? Ano, běží pod Windows 7 a novějšími ( 8, 10, 2008, 2012, 2016.. ), na serveru nemusí být podpora češtiny ( jen ve verzi Clavius-SQL ji potřebuje ODBC driver - v "regionálním ovládacím panelu" intl.cpl na poslední záložce vyberte češtinu jako "Jazyk pro programy nepodporující Unicode" ).

2) Kdo provádí instalaci ? Pokud vy, jaké jsou garance funkčnosti a bezkolizního soužití s dalšími aplikacemi ? Podle instalačního popisu ji zvládne i spráce serveru, ale většinou my. Nevíme o žádných potenciálních kolizích. Nic se nezapisuje do registru, nic se neinstaluje, pouze se kopírují soubory, udělá se zástupce ( nebo naplánovaná úloha spouštěná při startu nebo service ) a v IIS se v podsložce WWWROOT povolí execute (skripty a spustitelné). V Apache může být potřeba upravit jeho konfigurační soubor CONF\httpd.conf !

3) Jsou známa nějaká bezpečnostní rizika ? Náš WWW katalog je pouze nadstavbou IIS/Apache, bezpečnost je tedy dána hlavně bezpečností IIS/Apache ( záplatovat !, viz obecná doporučení k bezpečnosti ).

4) V popisu je vyžadováno zalogování uživatele. Lze instalovat aplikaci tak, aby mohla běžet bez nutnosti logování ? Ano, návod je v popisu instalace viz Lwww.!!!, nicméně pokud je s WWW katalogem nějaký problém, k jeho vyřešení může být potřeba zalogování uživatele a běžné spuštění, kdy aplikaci WWW katalogu vidíte.

5) Jaká je spolupráce s jinými databázovými aplikacemi, využívá standardní ODBC drivery Windows, nebo instaluje své ? Nic neinstaluje, ODBC nepotřebuje, přistupuje k DBF přímo ( pouze SQL verze WWW katalogu Clavius používá ODBC drivery ).

6) Pokud budeme WWW katalog přemisťovat, je nějak přímo vázán na IP adresu ? Není vázán na IP adresu - běží nad IIS/Apache - IP adresu i TCP port zadáte v IIS/Apache. Zde vybíráte i přístup přes http nebo https. Pokud měníte cestu k databázím nebo ke složce s pevnými HTML stránkami, změňte cestu v C:\LWWW\Lwww.ini !

7) Plánujete WWW katalog také pro Unix/Linux ? Ano. Viz nový WWW katalog OPAC 2.0

8) Proč je doporučen IIS ? Lze využít jiný základní WWW server ?
Lze použít IIS nebo Apache, nicméně Apache doporučujeme jen pro méně zatížené servery ( jinde v textu uváděno jako IIS/Apache ). Funkce WWW katalogu jsou vykonávány prostřednictvím knihovny DLL, která je spouštěna pomocí tzv. ISAPI. Nemáme odzkoušen jiný základní WWW server než IIS či Apache, který by toto uměl. Apache je podporován od srpna 2005, servisní body jsou školeny převážně k instalaci nad IIS !

9) Co je potřeba udělat navíc při instalaci WWW katalogu pod Win2003 ( pro IIS ) ? V konzoli "Správa internetové informační služby" v "Rozšížení webových služeb" povolit volbu "Všechna neznámá rozšíření ISAPI" ( anglicky "All Unknown ISAPI Extensions" ), viz postup instalace bod 3) : www.knihovny.net/l.dll?xlwww#POS

10) Co je potřeba nastavit ve výchozí instalaci Apache ? Pokud je složka pro stránky (WWWROOT) standartní HTDOCS, pak nic. Jinak dát do Lwww.ini řádku APACHE=<plná cesta k souboru CONF\httpd.conf>. Pokud soubor najde a lze-li do něj zapsat, sám doplní potřebná nastavení : novou řádku AddHandler isapi-isa .dll +doplnit do řádky Options ExecCGI +doporučujeme přidat DirectoryIndex index.htm -příklad upraveného httpd.conf najdete zde.

11) V jakých prohlížečích testujete WWW katalog a co musí prohlížeče podporovat ? Všechny funkce jsou při vývoji testovány v aktuálních i mírně starších verzích prohlížečů Internet Explorer, Firefox, Google Chrome a Opera. Pro některé funkce je potřeba nemít vypnutý JavaScript a nemít zakázané Cookie ( stačí dočasné Cookie relací ), avšak většina funkcí je dostupná i bez nich. Design je optimalizován pro IE, v ostatních prohlížečích mohou nastávat drobné odchylky. Dbáme na validitu HTML kódu, dodržujeme zásady přístupnosti pro slabozraké a nevidomé. Upozorňujeme však, že design, validitu i přístupnost může místní správce upravit ( a tedy bohužel i porušit ) např. pomocí CSS nebo vkládaných kusů HTML kódu.

12) Co je potřeba propustit přes firewall, má-li být WWW katalog přístupný z Internetu ?
Je-li WWW katalog za firewallem, potřebujete skrz firewall propustit většinou TCP port 80 nebo 443 ( není-li nainstalován na nestandartním portu, ten se zadává nebo zjistí v IIS či Apache ). Je-li WWW katalog před firewallem a databáze Clavia jsou za ním, potřebujete skrz firewall propustit sdílení souborů, aby Lwww.exe ( tj. WWW katalog ) mohl přistupovat k souborům knihovního systému na hlavním serveru. V SQL verzi Clavia navíc potřebujete propustit i datové SQL spojení ( standartní TCP port pro MS SQL Server je 1433, pro MySQL server port TCP 3306, konkrétní port se ale dozvíte v souboru Lwww.ini z řádky SQLCONNECT=... ).

13) Používá WWW katalog cookies ? Jaké ?
Ano, naše WWW katalogy používají cookies, dočasné ( platí během jednoho otevření prohlížeče ) i trvalé. Ukládá se do nich např. poslední dotaz ( tučně pak v lístku, chtějí jej např. i obalkyknih.cz ), navigace na další vyhledané tituly, přihlášení čtenáře či knihovny, počítání půlhodin vstupů ap.. Zaznamenané statistiky jsou anonymní ( ukládají se v podobě "počet za den" ). Z logů nelze vyčíst vztah IP adresy a čtenáře, i všechny logy vyhledávání jsou anonymní.

Související informace : Popis WWW katalogu, Příklad httpd.conf Apache, Dálkový servis knihovních systémů, Pro laiky - co je "port"

Tento dokument spravuje : Ivan Černý


ZPĚT na hlavní stránku Otázky, připomínky : info@lanius.cz