Nastavení objednávání ze skladu či volného výběru

Výpůjční protokol

V definiční tabulce DEFKVYPU vytvořit novou řádku s hodnotou OBJEDNAVKA ve sloupci CO. Nastavit svazkovou ( příp. i titulovou ) podmínku jaké části fondu se objednávky týkají. Nevyplňovat sloupec KDE.

Upravit zástupce pro spuštění výpůjčního protokolu na počítačích, kde se budou objednávky vyřizovat. Pro zobrazení nabídky Výpůjčky-Příprav obj. je nutno spouštět clex.exe s parametrem PRIPRAV ( clex.exe PRIPRAV ).

Katalog Carmen

V katalogu Carmen v administraci nastavit :

Stáhnout z DISKETY

Z disket ( DISKETY\SQL ) stáhnout aplikaci odber.exe a nahrát do složky Clavius.

Program odber.exe se může volat ještě s parametry definující lokace :

Pro nastavení zapnutí automatického tisku je nutné do Clavius.ini přidat parametr : ODBERAUTO=ON
( Existuje i varianta využít samostatného Clavius.ini v podsložce ODBER ve složce Clavius se stejným parametrem. )

Jednodušší nastavení příjmu objednávek e-mailem

Lwww.ini - řádka OBJMAIL=knihovna@mkta.cz
- pošle i e-mail o vytvořené objednávce knihovně

Všechny vzniklé, čekající i vyřízené objednávky lze prohlížet pomocí Výpůjčního protokolu v "Výpůjčky - Informace - O rezervacích", kde se díky parametru PRIPRAV objeví i možnost přepnout na Objednávky.

Dále si přečtěte, jak objednávku připravíte k vyzvednutí a jak bude čtenář informován.

Tento dokument spravuje : Stanislav Bambula


ZPĚT na hlavní stránku Otázky, připomínky : info@lanius.cz