Nápověda Regionálního knihovního systému Clavius REKS

Související dokumenty : Prvotní nastavení systému Clavius REKS

Přihlášení se do systému Clavius REKS :

Na ploše Vašeho počítače najděte zástupce (ikonu) systému Clavius REKS a poklepejte na ni.
   (2x rychle za sebou levým tlačítkem myši nebo klepněte jednou až se zvýrazní a pak stiskněte Enter.)

Objeví se okno prohlížeče internetu, ve kterém je potřeba vyplnit dva přihlašovací údaje : viz obrázek.
   Při psaní údajů pozor na velká a malá písmena, druhý údaj (heslo) se schválně nezobrazuje.

Po stisku tlačítka OK a pokud jsou přihlašovací údaje správné se objeví hlavní menu : viz obrázek.
   Pokud přihlášení opakovaně neproběhne, kontaktujte Vašeho správce v regionální knihovně.

Postup vkládání knih do katalogu :

Upozornění: Vkládat svazky dokumentů lze u webového rozhraní v jednom okamžiku pouze z jednoho PC knihovny !!!

V hlavním menu systému REKS zvolte volbu Katalogizace. Objeví se okno pro zadání hledané knihy.

Do pole pro název zadejte první 2 až 4 slova názvu knihy, kterou chcete vložit : viz obrázek.
   Pokud je název přiliž obecný, můžete zadat také příjmení autora do pole autor.

Pro nové knihy můžete také zadat číslo ISBN. Je to pracnější, ale najdete přesně hledaný záznam.
   Číslo ISBN můžete zadávat bez pomlček, k načtení z knihy lze i použít snímač čárového kódu.

Po stisku tlačítka Hledej se zobrazí tituly dokumentů, které jsou k dispozici : viz obrázek.
   Pokud je výsledků mnoho a dohledání titulu je pracné, vraťte se na zadání dotazu pomocí tlačítka Zpět.

Vyberte z tabulky přesně požadovaný titul podle autora a roku vydání a klikněte jeho na název.
   Pokud zde není, opakujte hledání nebo vložte zcela nový titul odkazem pod přehledem titulů.

Objeví se základní údaje o zvoleném titulu, pod nimi je tabulka počtu svazků v knihovnách : viz obrázek.
   Nad lístkem vybraného titulu je možnost zvolit i klasický katalogizační lístek podle normy ISBD.

Pokud titul přesně odpovídá knize, kterou chcete vložit klikněte na tlačítko pod lístkem : viz obrázek.
   Pokud ne, opakujte hledání nebo vložte zcela nový titul kliknutím na odkaz vedle : nebo zde zcela nový titul.

Objeví se formulář s údaji titulu a nově vkládaného svazku, věnujte pozornost zejména př. číslu : viz obrázek.
   V případě že vkládáte starší knihy, přepište přírůstkové číslo, na to jež je ve Vaší v knize uvedeno.

Po doplnění a kontrole údajů nového svazku jej uložte tlačítkem Uložit.
   Pokud svazek nechcete z nějakého důvodu uložit, můžete stisknout tlačítko Zpět.

Po uložení svazku následuje potvrzení s tím, že do knihy má být nalepen příslušný čárový kód. viz obrázek.
   Následně můžete pokračovat ve vkládání další knihy nebo si zobrazit titul s právě vloženým svazkem.

Oprava nebo odepsání již vloženého svazku knihy :

Provedete stejným postupem vyhledání titulu knihy, ve vyhledaném titulu kliknete na př. číslo : viz obrázek.
   Opravené údaje uložíte tlačítkem Uložit, pro odepsání (vyřazení) svazku použijete tlačítko Odepsat.

Tisk přírůstkového nebo úbytkového seznamu :

Z hlavního menu knihovního systému REKS vyberete volbu Přírůstkový seznam nebo Úbytkový seznam.

Do políček vyplňte od kterého přírůstkového čísla nebo od kterého data vložení svazku chcete tisknout : viz obrázek.
   Předem jsou vyplněny data tak, aby se pokud nic nevyplníte či nezměníte vytiskl celý seznam.

Po stisku tlačítka Vybrat se zobrazí tabulka přírůstkového seznamu, pomocí volby v menu prohlížeče
Soubor a Tisk lze tabulku vytisknout na Vaší tiskárně : viz obrázek.

Evidence periodik (časopisů) :

Upozornění: Evidovat čísla časopisů lze v jednom okamžiku pouze z jednoho PC knihovny !!!

Z hlavního menu knihovního systému REKS vybereme volbu Evidence periodik.

Zobrazí se seznam odebíraných časopisů, které jednou ročně připravíte v regionální knihovně : viz obrázek.
   Tento seznam může obsahovat stejný časopis i vícekrát, vždy v každé řádce pro jeden rok odběru.

Kliknutím levým tlačítkem myši zvolíte určitý evidenční list časopisu většinou aktuálního roku.
Zobrazí se okno s informací o zaevidovaných číslech, tohoto konkrétního časopisu : viz obrázek.

Zeleně podbarvená čísla jsou již zaevidovaná šedivá ještě ne. Kliknutím na číslo v šedivém poli jej zaevidujete.
   Následuje okno s přiděleným čárovým kódem, který ihned nalepte na konkrétní výtisk časopisu : viz obrázek.

Výpůjční protokol

Z hlavního menu knihovního systému REKS vybereme volbu Výpůjční protokol.
Zobrazí se seznam čtenářů knihovny (pokud jsou již zadaní) a vstupní pole pro načítání čárových kódů průkazek čtenářů : viz obrázek.
   Tučně označení čtenáři mají alespoň jednu výpůjčku s překročenou výpůjční dobou (upomínka). Číslo za čtenářem je ročník jeho narození.

Vložení nového čtenáře :

Nového čtenáře můžete vložit kliknutím levého tlačítka myši na text : "Zde můžete vložit nového čtenáře".
   Objeví se formulář pro vkládání nových čtenářů. Evidenční číslo čtenáře je předvyplněno.

Povinné je vyplnit jméno čtenáře ve tvaru : Příjmení Jméno (Novák Jan). Ostatní políčka vyplňte dle vašich potřeb.
   Pro snažší identifikaci čtenářů při shodě jmen je vhodné také vyplňovat políčko Datum narození.

Zvláštní pozornost zaslouží též políčko Pozor - text v tomto políčku se zobrazí vždy při příchodu čtenáře.
   Je určeno k poznámkám o případných problémech se čtenářem.

Do políčka Před vyplňujte případné upřesnění adresy (např. podnájemník u Nováků).

Vyplněný formulář uložíte pomocí tlačítka Uložit údaje : viz obrázek.
   Všechny tyto údaje můžete kdykoli doplnit nebo opravit odkazem nad výpůjčkami čtenáře.

Příchod čtenáře do systému :

Po příchodu čtenáře do knihovny načtěte čárový kód jeho průkazu scannerem.
   Při načítání čárových kódů vždy dbejte na to, aby kurzor blikal ve vstupním políčku.

Nemá-li čtenář průkaz, vyberete jej ze seznamu kliknutím levým tlačítkem myši na jeho jméně.

Pokud čtenář nemá platnou registraci (nezaplatil registrační poplatek) objeví se nejprve žluté okno s výzvou k provedení registrace a zaplacení poplatku : viz obrázek.
   Pokud od čtenáře registrační poplatek nevyberete, odpovězte NE, příště se výzva k zaplacení objeví znovu.

Zobrazí se výpůjčky čtenáře : viz obrázek.

Půjčování a vracení dokumentů :

Po příchodu čtenáře se zobrazí seznam jeho aktuálních výpůjček. Nad ním jsou odkazy na další funkce, vstupní pole pro čárové kódy a přepínač půjčování / vracení.
   Dále může být nad výpůjčkami výsledek předešlé operace, např. upozornění poznamenané u čtenáře, informace o registraci nebo o poslední výpůjčce apod.

Přepínač půjčování / vracení nastavte kliknutím myši na požadovaný typ operace a načítáním čárových kódů půjčujte nebo vracejte dokumenty.
   Nemáte-li scanner na čtení čárových kódů, zapisujte do vstupního pole čísla kódů nebo přírůstková čísla, po každém stiskněte Enter nebo tlačítko proveď.

Systém též může upozorňovat na dokumenty, které již čtenář někdy měl půjčené : viz obrázek. Případně se vás zeptá, zda si chce čtenář dokument znovu půjčit.
   Nastavení upozorňování se provádí přes plnohodnotnou variantu výpůjčního protokolu (nastaví metodička nebo správce REKSu).

Další funkce :

Nad seznamem výpůjček čtenáře můžete použít některou z dalších voleb (funkcí).

Volba Informace o čtenáři zobrazí informace o aktuálních i starších výpůjčkách a poplatcích. Standardně se zobrazují informace za posledních 100 dnů, ale pomocí vstupního políčka ve spodní části obrazovky lze počet dnů, za které se zobrazují informace, zvýšit.
   Maximální počet dní, za které je možno historii zobrazit je 1500.

Pomocí volby Oprava údajů můžete změnit údaje čtenáře, případně ho úplně vymazat.
   Formulář je stejný jako při vkládání nového čtenáře : viz obrázek.

Volba Tisk výpůjček vám umožní vytisknout informace o aktuálních výpůjčkách právě aktivního čtenáře.
   Systém naformátuje dokument do formy vhodné k tisku a automaticky vyvolá z prohlížeče dialog pro tisk : viz obrázek.

Návrat na obrazovku se seznamem čtenářů provedete pomocí volby Výběr jiného čtenáře.

Statistika výpůjček :

Volbu pro zobrazení statistiky výpůjček najdete v hlavním menu knihovního systému REKS.
   Pro rychlý návrat do hlavního menu klikněte na odkaz REKS v levém horním rohu pod vlaječkou.

 LANius s.r.o. - kolektiv autorů knihovního systému Clavius.


ZPĚT na hlavní stránku Otázky, připomínky : info@lanius.cz