Historie :

   Firma LANius s.r.o. vznikla na jaře roku 1996 v Táboře jako specializovaná softwarová firma zaměřující se výhradně na vývoj, servis a prodej knihovnických aplikací. Její zakladatelé však působí v oblasti vývoje software pro knihovny již od roku 1991. V roce 1992 vzniká v úzké spolupráci s knihovnou v Táboře základ síťového knihovního systému LANius. V roce 1993 je slavnostně spuštěn v nově rekonstruované Táborské knihovně výpůjční protokol. V následujících třech letech se knihovní systém LANius stává nejpoužívanějším knihovním systémem v oblasti veřejných knihoven.

   V roce 1996 jsme iniciovali vznik Sdružení právnických osob, které sdružuje uživatele systémů LANius a Clavius ( SKAT ). Hlavním cílem sdružení je tvorba souborného katalogu naučné literatury.

   Koncem roku 1997 firma zahájila vývoj nového knihovního systému, který dostal jméno Clavius. Tento systém není přímým následníkem původního systému LANius, ale kvalitativně odlišným systémem, používajícím nejmodernější databázové technologie, pracující v prostředí Windows.

   Velký důraz je věnován vývoji aplikací využívajících Internet, hlavně webových katalogů. Počátkem roku 1998 vzniká ve firmě LANius první praktické řešení sdílené katalogizace knihoven pro oba systémy. Od roku 1999 se realizuje v rámci SKAT též souborný katalog článků.

   Prodej nového systému Clavius byl zahájen v roce 1999. V roce 2000 jsme začali implementovat Clavius pro druhou největší veřejnou knihovnu - Knihovnu Jiřího Mahena v Brně. Na počátku roku 2001 jsme uvolnili k běžnému prodeji i SQL variantu systému Clavius využívající Microsoft SQL. Vzniká Z39.50 klient i server.

   V roce 2003 jsme ve spolupráci s Dr. Tiborem Menyhértem a Zuzanou Čontofalskou vytvořili slovenskou verzi Clavia a zahájili prodej na Slovensku. Knihovní systém Clavius umožňuje od roku 2003 ukládání dat i do MySQL. V roce 2004 jsme mimo jiné představili Regionální knihovní systém Clavius REKS, v dalších letech podporu MARC21 a ukládání v UNICODE.

   Kolem roku 2008 jsme výrazně rozšířili náš vývojový tým, začali jsme vyvíjet webový katalog Carmen, který již od roku 2009 knihovny používají. Slovenské knihovny úspěšně přešly na Euro.

   Od roku 2010 se věnujeme vývoji zcela nového webového knihovního systému Tritius, který byl cca po 3 letech nasazen u prvních zákazníků. V systému Clavius rozvíjíme v roce 2012 podporu RFID, v roce 2013 jsme vydali i mobilní aplikaci Smartkatalog a v roce 2014 nasadili vlastní řešení pro samoobslužné půjčování. V roce 2015 knihovny přecházejí na MARC21 s podporou pravidel RDA.

   Firma LANius s.r.o. se i do budoucna hodlá věnovat servisu knihovních systémů Clavius i Tritius.

   Produkty :

Název Prostředí Vývoj Vývojový nástroj Počet instalací
Knihovní systém LANius DOS 1991-2005 MS FoxPro 2.5a pod tab.referencí
Knihovní systém Clavius Windows 1996-2019 MS Visual FoxPro pod tab.referencí
Knihovní systém Tritius webový prohlížeč od r. 2010 Java, NetBeans, ..

přes 1000, hlavní zde

  

ZPĚT na hlavní stránku Otázky, připomínky : info@lanius.cz