Opensource systémy pro knihovny - náš názor


Vážení uživatelé,

  V posledních měsících se setkáváte s nabídkou automatizace Vaší knihovny pomocí opensource řešení. Dozvídáte se, jak je to úžasné a skvělé a hlavně zadarmo. V následujícím dokumentu shrnujeme náměty k zamyšlení a tím i náš postoj. Obecně je konkurence zdravá věc a nebráníme se jí, ale domníváme se, že byste měli vědět více i z druhé strany.

Rychlost a snadnost instalace

Většina systémů se instaluje během jednoho dne. Jestli je systém instalován za 20 minut nebo za 2 hodiny není důležité. Podstatná je délka doby nastavení systému pro potřeby knihovny, vyškolení obsluhy a převod dat tzv. Implementace systému. Zde je důležitým faktorem zkušenost implementátorů a znalost knihovnické problematiky a provozu knihovny. Rovněž kvalita uživatelských školení rozhoduje o výsledku.

Systém jako služba

Znamená možnost používat systém vzdáleně po internetu. Platí se pak pravidelná měsíční částka. Tento obchodní model je výhodný zejména pro malé a střední knihovny, které nechtějí řešit servery a jejich zabezpečení v internetu a zároveň chtějí nabídnou moderní služby jako je půjčování elektronických knih. Přesně toto nabízíme také jako Službu systému Tritius kde měsíční cena začíná na 400 Kč za měsíc. V této ceně je kompletní systém Tritius včetně katalogu s možností půjčování elektronických knih.

Podpora a servis systému

Většina současných instalací opensource systémů v českých knihovnách má k dispozici osobu správce systému a to většinou jako zaměstnance knihovny nebo místní firmu, kde je osoba spřízněná s knihovnou. V počátku lze ušetřit za nákup licence systému, ovšem dlouhodobě jsou náklady na provoz a údržbu srovnatelné s komerčním systémem. V případě, že knihovna zaměstnává správce systému, jsou náklady dlouhodobě značně vyšší. Největší riziko však plyne z toho, že pokud tento správce knihovnu opustí, je velmi složité zajistit jeho náhradu. Při existenci komunity uživatelů nelze garantovat podporu opensouce systému smluvně, většinou jde o dobrovolné sdílení informací bez smluvní záruky.

Škála vlastností nového systému

Z vlastní zkušenosti víme, že dobrý systém je ten, který obsáhne veškeré odborné činnosti, které knihovna provádí a že nejde jen o katalogizaci a výpůjčky to zjistíte v okamžiku kdy další důležité agendy nový systém neřeší. Řadu modulů, které knihovny používají, nejsou v zahraničí využívány často nebo vůbec: Výměnné soubory, Roční statistiky, Dispečink Internetu a podobně. Jistě, bez těchto modulů knihovna funguje a časem se některé agendy vyřeší, ale rozhodně není krokem dopředu vzdát se některých částí, které knihovna používá.

Nové vlastnosti a úpravy systému

Domníváme se, že zde může dojít k největší ztrátě iluzí, neboť většina správců nebude schopna upravovat stávající vlastnosti nebo dokonce nové vlastnosti opensource systémů vytvářet. U tuzemských komerčních systémů je sice někdy delší doba vývoje vzhledem k omezené kapacitě vývojového týmu, ale podstatné věci, které jsou požadovány většinou knihoven se objevují v systému v dohledné době. Řada knihoven vyžaduje specifické úpravy nad rámec možností nastavení systému a zde pak je velký problém jak úpravu vyřešit. Vývoj nových funkcí podléhá preferencím mezinárodní komunity uživatelů a nedá se do značné míry ovlivnit jinak než investicí vlastních prostředků.

Komunita uživatelů

Je to takové magické vyjádření: budeme na stejné lodi, navzájem si pomůžeme a společně budeme systém udržovat a vylepšovat. Ano, jistě se najdou aktivní jedinci, kteří dokážou pomoci vyřešit problém, ale většina uživatelů je pasivních, jsou zvyklí pouze čerpat služby a ne poskytovat pomoc někomu jinému. Zvlášť v posledních několika letech pociťujeme určitou pasivitu všeobecně. V rámci komunity knihoven s opensource systémem to nebude jiné. Odborníků bude málo a budou časem přetížení prací. Vzhledem k volným vztahům v komunitě je jejich pomoc dobrovolná a tím pádem i nezaručená.

Pokud Vám výše uvedené postřehy a náměty posloužily k zamyšlení nad budoucností automatizace Vaší knihovny, splnil se cíl, který jsme při vzniku této stránky měli.

Tento dokument spravuje : Jiří Šilha


ZPĚT na hlavní stránku Otázky, připomínky : info@lanius.cz