Knihovní systém LANius verze 3.40

! Verze 3.40 je distribuována od června 2003. Pokud tuto verzi ještě nemáte, kontaktujte svůj servisní bod !


Modul 1 – Doplňování údajů

Systém
Slovníky
Autoři - Při opravě jména opravuje i autora v tabulce objednávek.   
Autority- přidáno tlačítko <Oprava>. Dovoluje opravit záhlaví místních autorit. Pokud je povolen Z.39.50 update dovoluje opravu záhlaví i autorit CNB a AUJ10
- funguje náhled UNIMARC na <F12>

Objednávky
Vkládání
- generované číslo objednávky je doplněno nulami např. 001/2003 kvůli správnému řazení.
- v poli autor funguje pohled do slovníku <F1>. Pokud je preferován slovník autorit, nabízí se slovník autorit.

Knihy
Vkládání

- ve vkládání knih je možné převzít záznam z libovolné knihovny mající Z39.50 server pomocí klávesy <F9> po napsání názvu.
(podmínkou je instalace Z39.50 klienta viz ceník)
- přidán způsob nabytí Povinný výtisk
- při přebírání z objednávek zobrazuje v pravém rohu nahoře 50 znaků z názvu
- nový způsob vytváření autorit při Z.3950 Update rozšířen o automatické generování nejčastějšího obsahu hlavních polí.
- přebírání korporativních autorit z NK Praha vylepšeno:
- automaticky správně určuje druh autority podle pole 200 nebo 210
- změnu pořadí při tvorbě záhlaví, doplňky jdou do kulaté závorky
- doplněno pole 150 Kódované údaje pro korporace
- opraveno vyhledání záznamu objednávky podle názvu začínajícího předložkou např. Z maminčiny ...
- Poznámky - přidána nová poznámka 303 - Poznámka k popisným údajům
Opravy
- Klasický výstup UNIMARC/Autority <F12> - opraveno generování pole 210 v případě korporací a akcí.
- Filtr - Změny – signatura - pole má 20 znaků

Seznamy
Přírůstkový   
- Úprava přírůstkového seznamu knih: přidáno Místo vydání a sloupce nastaveny do pořadí: Název,Místo,Nakladatel,Rok Vydání,datum atd. Dáno do souladu podle vyhlášky 88/2002 Sb.
- možnost tisku seznamu za určitou kombinaci Způsobu nabytí

Úbytkový
- v tisku seznamu je cena celkem na haléře.
- externí sestavy: USKN0001.FRX
Dodací list - možnost výběru podle čísla příjemky

Úbytky
- možnost nastavení druhé řady úbytkového čísla, která se definuje pomocí LANiusX. (Standardně 4999999)
- Opravy - lze řadit podle autora a názvu (musí se však nejprve použít nové léčení)

AUTORITY
- autority po tlačítku Další se nově edituje kompletní UNIMARC záznam. Nutné pro plnohodnotnou komunikaci s dr. Bartlem.(První datová úprava: z AUDALSI se stává skoro ALINEAR z Clavia). Pro knihovny s modulem Z.39.50 update bude nutné opět aktualizovat autority z ČNB!!! Ovšem speciální vydání viz AUTZ3950.EXE
- automatická aktualizace autoritních záznamů na základě NK ČR funguje pomocí souborů stahovaných Z klientem pomocí protokolu FTP. Aktualizace se spouští příkazem LANIUS1.EXE AA (AA je parametr). Doporučujeme nastavit automatické spouštění pomocí Windows v intervalu 2x měsíčně v noci.

AV média
Opravy
- Filtr - Změny – signatura - pole má 20 znaků
Úbytky
- možnost nastavení druhé řady úbytkového čísla, která se definuje pomocí LANiusX. (Standardně 4999999)

Seznamy
Přírůstkový - přidán výběr podle DVD i na sestavu

Vyhledávání
- lístek skladby - je opraveno zobrazování Stereo/Mono
- opravena chyba při výběru novinek AV médií, omylem se řídil počtem dní u knih


Modul 2 – On-line katalog

Export do UNIMARCU
- upravena možnost exportu knih pro Clavius: (Výsledky > Export>UNIMARC). Volba Export pro Clavius znamená převod včetně svazkových údajů ve tvaru vhodném pro Clavius. Nutno použít ISO soubor.
Upraven počet kódových stránek - NK i Clavius chápou LATIN2 stejně.
- přidána podpora neřadících znaků, pokud název začíná The, Der, Die, Das. Pro export do NK ČR v kódování LATIN a pro Clavius pro všechna kódování (přidává zobáky:<>).Export nově generuje indikátory pro pole 500 a 517

Vyhledávání
- v F7 mají čekající knihy diamant stejně jako půjčené
- profi hledání - je možné hledat podle názvu dodavatele
- ONLINE katalog podporuje hledání podle odkazů z autorit NK (pole 400 a 500).

Profily

- mazat záznam lze pomocí volby v menu Edit


Modul 3 – Výpůjční protokol

Archivace čtenářů:
Archivovat doporučujeme v LANiusX-Servis dat-Archivace čtenářů hromadně (identifikující údaje čtenářů lze i zcela vymazávat). Archivovat lze ale i jednotlivě v modulu LANius3: Čtenáři > Opravy. Zde můžete do archivu vstupovat klávesou F7 a když už v archivu jste, opětovný stisk F7 nabídne přesunutí vybraného čtenáře do archivu (přitom kontroluje, nemá-li vypůjčené dokumenty).
Při načtení čtenáře z archivu a po zadání správného hesla nabídne vyjmutí čtenáře z archivu (dá jej na toto oddělení).
U čtenářů, kterým byly vymazány identifikační údaje, umí před vytažením z archivu upozornit, že jeho údaje je třeba po vytažení doplnit!(Vytažení má smysl jen tehdy, má-li čtenář ještě průkazku s původním číslem, která mu tedy bude zachována.)
Po vložení jména ve vkládání nových čtenářů se též dívá do archivu, zda-li tam již není čtenář s tímto jménem.
Standardní heslo pro vstup do archivu je jedno písmeno "A"
V opravách se po vstupu do archivu vpravo dole zobrazuje A!

Čtenáři
Opravy
- po vstupu do archivu se vpravo dole zobrazuje A!
Tisk

Přihlášky

- pokud je prázdná škola, netiskne se na přihlášku vůbec
- opravena chyba v tisku přihlášek, je-li ve jméně čtenáře {

MVS
Organizace
Opravy – filtr - lze vyfiltrovat takové, které měly v zadaném období půjčenu alespoň jednu výpůjčku
Statistika
- zcela přepracována (snad tak bude lepší):
Postaru počítal mezi požadavky MVS obdržené z jiných knihoven (MVS pro organizace) jen půjčené a vrácené, nově jsou toto kladně vyřízené. Do celkového počtu pak nově počítá i rezervace organizacím (což jsou vlastně ještě nevyřízené požadavky, obdržené z jiných knihoven). Pokud jiné knihovně něco posíláte jen jako "xerokopii", tak to této organizaci nasviťte (půjčete) prezenčně. Zároveň připomínám : Váš požadavek odesílaný jinam se počítá jako vyřízený xerokopií, má-li v poznámce "xero".
Tisk žádanek
- tiskne i signaturu, je-li vyplněna

Výpůjčky

ON LINE
- po tisku účtenek již běžně nevrací délku stránky na A4, lze zapnout v nastavení účtenek
- pokud vracíte dnešní výpůjčky organizaci, která má zapnuto
   [X] Nepočítat do statistik, neodečítá chybně počet výpůjček
- upozorní při půjčování knihy se signaturou ztrát (TYP=8)
- upomínka čtenáře může být až 9999,- ( mění strukturu VK.DBF )
Rezervace
- rezervaci na konkrétní přírůstkové číslo lze provést i scannerem
Informace
o periodikách - najde brožury i při vyplněném "Odebírá:"


Modul 4 – Evidence periodik

- spuštění s parametrem IMPORT umožní naimportovat periodika z jiného LANia (z jiné složky - na tu se vás hned zeptá). Toto je určeno na spojení dvou nepřekrývajících se bází, nikoli na nějaké pravidelné přenosy dat. Ty dělat nejdou!


Modul 8 – Regionální databáze
Modul IS – Informační služby

- lze hledat a filtrovat podle datumů aktualizace


Modul P – Personalistika

- rodné číslo v pracovnících umožňuje vložit jen rok narození


Modul X – Nastavení systému

Servis dat
Knihy
Kontrola fondu proti úbytkům
- lze nastavit porovnávání shody názvů na určitý počet znaků. Zadáte-li “0”, vyhledá záznamy se stejnými přírůstkovými čísly, ale různými názvy
- lze vyloučit záznamy s určitou signaturou v úbytcích (dovolovala
duplicitu přírůstkových čísel při vyřazování nějakého starého fondu)
Kontrola duplicity přírůstkových čísel
- u mazání duplicit přírůstkových čísel je nově kontrolována shoda názvu. Pokud není prvních 50 znaků shodných není duplicita smazána. Tisk seznamu obsahuje všechny duplicity bez ohledu na název.

Autority
- aktualizace autorit z ČNB vylepšena o možnost připojovat pouze použité autority, odpadá relativně pomalé připojování všech a pak mazání nepoužitých.
Archivace čtenářů
- identifikující údaje archivovaných čtenářů lze vymazávat

Licence
- do pole "Počítej pouze knihy se signaturou" v nastavení licence lze zadat za vykřičník i nezapočítávané signatury.
   Příklad : !VF nebo potřebujeme-li jich více : !"VF","D"

- vstup do lokálního nastavení tiskáren přes 10.modul již neponičí toto nastavení ve všech modulech LANia
- řetězec pro čárové kódy 5x13 obsahuje na konci I7, po použití budou tyto kódy nyní asi o 1,5 mm nižší (většina laserovek najíždí níž, kódy se nevešly)


ZLANIUS

- pokud je instalován Z.39.50 klient síťově do ISHARE\ZLANIUS nebo LANIUS\ZLANIUS automaticky vybírá číslo spojení a ukládá jej do SETUP.MEM. Zároveň v případě LANIUS\ZLANIUS pouští při svém startu i ZLAN.EXE (pozor modul je pak minimalizován)


ZALOZ_NT

- Už nemaže staré návštěvy ( naopak je zpětně doplní )


ZPĚT na hlavní stránku Otázky, připomínky : info@lanius.cz