Vyjádření firmy LANius k připravované změně sazby daně z přidané hodnoty (DPH) pro software:

  Změnou sazby DPH sleduje vláda navýšení příjmů státního rozpočtu. Připravovaná změna sazby DPH z 5% na 22% představuje 17% zvýšení cen zboží a služeb, kterého se novela zákona o DPH týká. Bohužel jedním z nich je i programové vybavení počítačů - software. Naše produkty - knihovní systémy LANius a Clavius patří do této kategorie. Proto od 1.1. 2004 bude nutné k cenám bez DPH uvedeným v cenících našich knihovních systémů LANius a Clavius připočítat DPH 22% místo dosavadních 5%.

Naše firma je ze zákona plátcem DPH a jsme proto povinni daň z přidané hodnoty ke všem produktům účtovat a odvádět do státního rozpočtu.

  V případě servisu knihovních systémů je bohužel situace obdobná. Opět dochází defacto k 17% nárůstu cen servisu. Proto Vám připomínáme možnost dálkového servisu (bez nutnosti platit cestovné) formou vzdáleného přístupu k Vaší instalaci knihovního systému. V současné době používá tuto metodu nejméně 20 knihoven a zkušenosti jsou velmi pozitivní. Abychom tuto metodu rozšířili bude od 1.1.2004 účtován servis pomocí vzdáleného přístupu 450 Kč za hodinu místo 500 Kč v rámci I. úrovně servisu. Knihovny, které mají servis na úrovni II. nebo III. budou mít slevu 10% z paušálních poplatků za servis.

Doplněno 1.5.2004 : DPH na naše produkty a služby se mění na 19%

Doplněno 1.1.2010 : DPH na naše produkty a služby se mění na 20%

Doplněno 1.1.2013 : DPH na naše produkty a služby se mění na 21%


ZPĚT na hlavní stránku Otázky, připomínky : info@lanius.cz