Návod k obsluze výpůjčního protokolu Clavius

Nyní, když jste zpracovali (zkatalogizovali) dokumenty, které chcete půjčovat svým uživatelům, přistoupíte k evidenci uživatelů knihovny a jejich výpůjček :

EVIDENCE ČTENÁŘŮ
  Kliknutím na ikonu spustíte Výpůjční protokol. V horním vodorovném menu klikněte na volbu Čtenáři a posléze na volbu Vkládání, vytvoří se karta nového čtenáře. Do jednotlivých polí vyplňte alespoň základní údaje o čtenáři - jméno, datum narození, adresu trvalého bydliště, eventuálně kontaktní adresu. Kliknutím na ikonku tiskárny vpravo nahoře aktivujete okno Výběr výstupní šablony, zde můžete čtenáři vytisknout přihlášku a čtenářský průkaz. Před uložením údajů ( kliknutím na ikonu Nový pro vkládání dalšího čtenáře nebo kliknutím na tlačítko Konec pro ukončení režimu ) nabídne systém možnost registrovat právě vloženého čtenáře.

VÝPŮJČNÍ PROCES
  Online režim Výpůjčního protokolu se otevřel hned po spuštění. Hlavní operace se provádějí přes vstupní pole, které je umístěno uprostřed spodní části obrazovky. Při příchodu čtenáře načtete čtečkou čárový kód na jeho průkazce. V případě, že čtenář nemá svůj průkaz s sebou, nebo čtenářům průkazy vůbec nevydáváte, vyvoláte abecední seznam čtenářů pomocí klávesy F5. Napsáním několika začátečních písmen jména čtenáře naleznete správné jméno a jeho výběr potvrdíte klávesou Enter.
  Po příchodu čtenáře ( načtením průkazu příp. pomocí F5 ) zobrazí systém v levé části jméno čtenáře a v pravé části seznam jeho výpůjček. Pokud je to jeho první návštěva v registračním období, nabídne systém žluté okno Registrace. Po zaplacení registraci potvrdíte tlačítkem ANO. Bez potvrzení registrace nelze čtenáři dokumenty půjčovat.
  Vrácení nebo půjčování dokumentů probíhá načítáním jejich čárových kódů. Režim Vracení nebo Půjčování nabízí systém sám nebo jej můžete volit přepínačem vpravo od vstupního pole.
  V levé části okna se zobrazuje seznam návštěvníků, kteří jsou právě přítomni v knihovně. Aktivní čtenář ( ten, se kterým právě pracujete ) se zobrazuje i ve fialovém poli nad seznamem. Je důležité, aby čtenář, který si právě půjčuje, vrací, nebo rezervuje dokumenty byl v tomto poli zobrazen. Mnohých chyb se vyvarujete, pokud se budete držet následující rady : Před každou sérií operací načtěte průkaz příslušného čtenáře.
  Jednotlivé operace výpůjčního protokolu lze ovládat pomocí tlačítek v dolní části obrazovky nebo načtením kódu na Řídícím tabletu ( ten lze vytisknout v menu Tisky - Ostatní - Řídící tablety čárových kódů ). Např. tlačítkem REZERVACE spustíte okno pomocí kterého zarezervujete čtenáři dokument, o který má zájem, ale který je momentálně vypůjčený. Tlačítko INFO vyvolá okno Informace o čtenáři.
  Po načtení půjčovaných dokumentů čtenář z knihovny odchází. Uložení čtenářského účtu a odchod provedeme kliknutím na tlačítko ODCHOD. Tlačítkem TISK dáte pokyn nejen k odchodu čtenáře, ale zároveň systém vytiskne seznam půjčených dokumentů, doplněný eventuálně souhrnem dnes zaplacených poplatků.
  Dalším drobným pomocníkem pro ovládání protokolu je kontextové menu, které vyvoláte kliknutím pravým tlačítkem myši na výpůjčce vpravo …

Popis dalších voleb menu Výpůjčního protokolu :

VÝPŮJČKY
Rezervace - režim funguje stejně jako režim Rezervace vyvolaný tlačítkem přímo z výpůjčního protokolu. Rozdíl je pouze ten, že rezervujeme čtenáři, který není načten ve výpůjčním protokolu - systém nabídne seznam čtenářů.
Vracení - umožňuje vrátit ( zkontrolovat vypůjčení ) dokumentů bez znalostí čtenáře a kontroly upomínek nebo zrušit zadanou rezervaci ( eventuálně automaticky posunout ).
Informace - O čtenáři - vepsáním čtenářského čísla nebo jména čtenáře získáte informace o čtenáři buď za určitou dobu nebo za celou historii používání výpůjčního protokolu. Kliknete-li na určitý dokument v seznamu a zvolíte tlačítko Info o dokumentu v dolní části okna, získáte historii půjčování konkrétního dokumentu. Kliknutím na ikonku tiskárny získáte možnost vytvořit pro čtenáře Seznam přečtené literatury.
Informace - O dokumentu - vepsáním přírůstkového čísla nebo názvu dokumentu získáte informace o dokumentu buď za určitou dobu nebo za celou historii používání výpůjčního protokolu.
Statistika - zadejte příslušné časové období. Systém nabídne několik výstupních šablon, které obsahují údaje za zadané období. Pomoci tlačítka Náhled můžete zjistit, jaké možnosti systém nabízí.
Nastavení - obsahuje mnoho možností lokálního nastavení systému.

TISKY
Rezervace - rozhodnete-li se nejen rezervace v knihovně provádět, ale i tisknout upozornění, že rezervovaný dokument na čtenáře již čeká.
Upomínky - pokud jste v Systém - Nastavení - Upomínací schémata nastavili podmínky pro výpočet sankcí za nedodržení výpůjční doby, nabídne systém seznam čtenářů, kterým máte možnost vytisknout lístek nebo dopis s upozorněním. Tisk upomínky není podmínkou pro vyžádání sankčního poplatku výpůjčním protokolem.

Podrobnější informace získáte v NÁPOVĚDĚ. Obsah nápovědy aktivujete z kteréhokoli místa výpůjčního protokolu stisknutím klávesy F1.

Několik drobností pro školní knihovny :
- Místo škol můžete u čtenářů evidovat třídy. Položku přejmenujete v menu Systém - Nastavení - Další síťová nastavení - položku Škola přepište na Třída. Následně v Systém - Nastavení - Vybíratelné hodnoty vložte seznam tříd.
- Máte-li seznam žáků v elektronické podobě, můžete je do systému importovat pomocí voleb Systém - Servis dat - Import čtenářů.
- Upomínky podle tříd lze tisknout seznamy všech upomínaných v menu Tisky - Ostatní - Seznam čtenářů s výpůjčkami.
- Seznam přečtené literatury např. k maturitě je v režimu Informace o čtenáři - tlačítko Tisk ( ikona tiskárny ).

Základní pravidla při zpracování tištěných monografií najdete zde.


ZPĚT na hlavní stránku Otázky, připomínky : info@lanius.cz